x
Mgd Partner Westergouwe

Westergouwe, een groene wijk

Westergouwe heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid, en wordt inmiddels herkend als een wijk waar klimaatadaptief wordt gebouwd. Door de aanleg van het natuur- en recreatiegebied, ecologische voorzieningen, groene assen en brede watergangen met natuurlijke oevers is Westergouwe een biodiverse wijk. Een wijk met een grote ecologische en natuurwaarde waar mens en dier plezierig samenwonen. Westergouwe heeft standaard led-straatverlichting, een gescheiden rioolstelsel en veel openbaar groen. Er is een grootschalige toepassing van PV-cellen i.c.m. een hoge isolatiewaarde van de woningen. In Westergouwe-II (de volgende fase, vanaf 2018) wordt een deel van de woningen gasloos aangelegd. Westergouwe-II krijgt ook voorzieningen waardoor het nog beter bestand is tegen hittestress en toekomstige hevige clusterbuien. Een voorbeeld daarvan is doorlatende verharding, wat zorgt voor infiltratie van hemelwater en koelende werking tijdens warme zomerdagen. Daarnaast wordt ingezet op bewustwording bij bewoners om watervriendelijke tuinen aan te leggen; minder tegels en meer groen. In Westergouwe-III (vanaf 2021) wordt gasloos gebouwd.

Bezoek de website