x
Bloemenveld Groenblauwe bedrijventerreinen Bloeiende middenberm

Subsidie bedrijventerreinen: klimaatadaptief & biodivers

2 miljoen om bedrijventerreinen te helpen verduurzamen

Duurzame en energiezuinige of zelfs energie-neutrale bedrijventerreinen dragen bij aan het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren.

Naast het subsidiëren van energiemaatregelen zetten we ook breder in op duurzaamheid: Aandacht voor klimaatbestendigheid op bedrijventerreinen is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Op bestaande terreinen is een van de opties het aanleggen van regenwateropslagfaciliteiten. Daarnaast zijn de aanwezigheid van planten en bomen een probaat middel tegen hittestress. Een groene inrichting van een bedrijventerrein draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, natuur en de bestendigheid tegen wateroverlast, maar ook aan de gezondheid van de werknemers op de terreinen.

Tenslotte zijn maatregelen gericht op circulariteit onderdeel van deze regeling. Denk hierbij aan activiteiten die leiden tot een lagere milieubelasting door circulair grondstoffengebruik en ketensamenwerking.

Kijk verder op de website van de provincie Zuid-Holland

Bezoek de website