x
Groenblauwe bedrijventerreinen Th 1 L65 3

Bedrijventerreinen klimaatadaptief & biodivers

2 miljoen om bedrijventerreinen te helpen verduurzamen

De provincie Zuid-Holland heeft aandacht voor klimaatbestendigheid zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bedrijventerreinen. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Op bestaande terreinen is het vaak mogelijk om regenwater op te slaan. Daarnaast vormen planten en bomen een goede oplossing tegen hittestress. Een groene inrichting van een bedrijventerrein zorgt er niet alleen voor dat er meer natuur komt, zodat meer planten en dieren daar kunnen leven. De gebieden worden zo ook beter bestand tegen wateroverlast en meer natuur is beter voor de gezondheid van de werknemers op de terreinen. Daarom is er een subsidie beschikbaar. Wat houdt dit dan precies in? Het gaat om:

- Maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie
- Maatregelen ten behoeve van de vergroting van de biodiversiteit

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en dat zij daarin willen investeren. Indien een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze voorwaarde. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000.

Er is in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar in 2022.
Bekijk de website van de provincie en bekijk bij actuele subsidieregelingen welke mogelijkheden er nog meer zijn.

Bezoek de website