x
Provincie geeft subsidie

Bedrijventerreinen klimaatadaptief & biodivers

Nog € 149 miljoen euro

CO2 reductie of energie besparen? Gebruik investeringsaftrek

Wind- en zonne-energie

MKB en andere ondernemers

groene & blauwe daken

Subsidie groene daken/waterberging

zakelijke gebruikers

ISDE subsidie Ondernemers

voor leveranciers

ISDE subsidie Leveranciers

subsidie

Zon op Bedrijfsdaken Gouda