x
Voor minder CO2 uitstoot

SDE++ subsidie voor ondernemers weer gestart!

Goudse Panelen

Grote daken gezocht vanaf 100m2

groene & blauwe daken

Subsidie groene daken/waterberging

Nog € 149 miljoen euro

45,5% investeringsaftrek voor zuinige bedrijfsapparaten

Provincie geeft subsidie

Bedrijventerreinen klimaatadaptief & biodivers

Wind- en zonne-energie

MKB en andere ondernemers

zakelijke gebruikers

ISDE subsidie Ondernemers

voor leveranciers

ISDE subsidie Leveranciers