x
Polders reeuwijk en sluipwijk plattegrond

Reacties bewoners Slagenbuurt Achterwillens

Wat hebben de bewonersbijeenkomsten opgeleverd?

Het Kernteam Energietransitie had een rol als facilitator van het proces van meningsvorming. Er zijn meerdere digitale bewonersbijeenkomsten gehouden. In februari waren deze bijeenkomsten gericht op het verstrekken van informatie omtrent de energietransitie. Hier was ook een ambtenaar aanwezig om uitleg te geven vanuit de gemeente en het bureau dat de gemeente had ingehuurd "De Warmte Transitie Makers (DWTM)". Zij hebben een inventarisatie gedaan op basis van multi criteria, waaruit potentiele eerste buurten zijn geselecteerd. In maart lag de aandacht op denkbare technische oplossingen en de bijeenkomsten van april stonden in het teken van het ophalen van meningen die gevormd zijn door de eerdere bijeenkomsten. Lees in het verslag hieronder hoe de bijeenkomsten zijn verlopen....

* Bijgevoegd eveneens een analyse vanuit Bureau De Warmte Transitie Makers op basis van deze reacties.

Bezoek de website

Download bestanden:

Reactie bewoners Slagenbuurt Achterwillens (649,584 KB) Analyse Slagenbuurt Achterwillens (464,353 KB)