x

Welke buurten worden het eerst aardgasvrij?

Verkenningsbuurt Ja/nee

Reacties bewoners Sport- en Molenbuurt

Verkenningsbuurt ja/nee

Reacties bewoners Slagenbuurt Achterwillens

Verkenningsbuurt ja/nee?

Reacties bewoners Plaswijck

verkenningsbuurt ja/nee?

Reacties bewoners Kort Haarlem/Kadenbuurt

welke energiebronnen?

Verkenningsbuurten, mogelijkheden en kosten

energietransitie

Vragen en begrippen uitgelegd

uitslag van de

Enquêtes Verkenningsbuurten

Transitievisie warmte

Welke Goudse verkenningsbuurten worden het eerst aardgasvrij?