x

Welke buurten worden het eerst aardgasvrij?

energietransitie

Q&A Vragen en begrippen uitgelegd

Verkenningsbuurt Ja/nee

Reacties bewoners Sport- en Molenbuurt

Verkenningsbuurt ja/nee

Reacties bewoners Slagenbuurt Achterwillens

Verkenningsbuurt ja/nee?

Reacties bewoners Plaswijck

uitslag van de

Enquêtes Verkenningsbuurten

start Plan van aanpak

Transitievisie Warmte - Gouda op weg naar aardgasvrij

Transitievisie warmte

Verkenningsbuurten... Gouda op weg naar aardgasvrij

verkenningsbuurt ja/nee?

Reacties bewoners Kort Haarlem/Kadenbuurt

welke energiebronnen?

Verkenningsbuurten, mogelijkheden en kosten