x
Cyclus medewerkers

Cyclus zoekt ondernemers!

Afvalstromen worden weer nieuwe grondstoffen. Daarnaast maken zij steeds meer circulaire keuzes voor de eigen organisatie én zetten samen met gemeenten circulaire projecten en initiatieven op.

Enkele voorbeelden:

 • De Mobiele Milieustraat, waarbij inwoners gemakkelijk klein grof huishoudelijk afval kunnen inleveren.
 • Pilots om grof huishoudelijk afval extra te sorteren.
 • Proef om zomerse opblaasartikelen apart in te zamelen op de milieustraat.
 • Kringloopinnamepunt op milieustraten.
 • Pilot met een waterstof aangedreven voertuig.
 • Initiatieven in gemeenten/wijken om inwoners te informeren over grondstoffen/afval scheiden en het belang ervan.
 • Het verduurzamen van het wagenpark.
 • Hoofdkantoor met energielabel A+++.
 • Het opknappen van oude ondergrondse containers, zodat ze weer opnieuw gebruikt worden.
 • Gebruik van mokken en servies in plaats van wegwerpmateriaal.
 • Het wassen van werkhandschoenen, zodat ze vaker te gebruiken zijn.
 • Herbruikbare campagne-uitingen op voertuigen.
 • Deelname aan het Ecopark.

Gezocht: lokale/regionale ondernemers die ingezamelde grondstoffen hergebruiken

Als afvalinzamelbedrijf houden zij zich-naast het inzamelen van grondstoffen- bezig met projecten die zich richten op het verlengen van de levensduur van grondstoffen. Het doel is om zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen uit het restafval te halen, zodat deze opnieuw ingezet kunnen worden. Zo dragen ze in grote mate bij aan een circulaire economie.

Om de circulaire keten verder op gang te brengen, ligt er de wens om ingezamelde grondstoffen te verbinden aan lokale/regionale ondernemers die deze willen hergebruiken. Het gaat hierbij om alle afvalstromen die je inlevert op de milieustraat, zoals hout, tapijt, dakafval, gips en grof tuinafval.

Ben je ondernemer of ken je iemand met ideeën voor het hergebruiken van een grondstof of afvalstroom?
Dan komen zij graag in contact!
Stuur een mail naar info@cyclusnv.nl of neem contact op met Kees Schrauwen, Emma Raijmakers of Floor ter Brake via 0182 547500.

Bezoek de website