x
En G voorzijde Energienetwerk Gouda logo vierkant

Energienetwerk Gouda: inwoners maken elkaar wijzer

Het doel van het Energienetwerk Gouda is sámen kijken naar nieuwe oplossingen

Het Energienetwerk Gouda wil ruimte bieden om samen met andere Gouwenaars te kijken naar nieuwe oplossingen. Hoe verduurzaam je je huis? Hoe isoleer je je huis? Hoe zorg je voor energie als je geen gebruik meer maakt van aardgas? Welke projecten en initiatieven ontstaan er in de buurt en hoe kun je meedoen? Kortom, wat is er allemaal nodig voor de energietransitie. En vooral: hoe doen andere Gouwenaars dat? Er is een schat aan kennis en ervaring aanwezig bij Goudse inwoners. Het energienetwerk gelooft, dat het mogelijk is om als inwoners een eigen koers te kiezen. En om eigen verantwoordelijkheid te nemen in vraagstukken over duurzaamheid. Door bundeling van kennis, kracht en kapitaal. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht de financiële mogelijkheden.

Een levendig netwerk van en voor Gouwenaars

Het Energienetwerk Gouda werkt pas goed, als het een levendig netwerk is. Gelukkig hebben zich al een behoorlijk aantal Gouwenaars aangemeld. Het netwerk heeft in het verleden al eens geleid tot het samen inkopen van zonnepanelen. Daarnaast is de Energiecoöperatie Gouda (EcG), die het energienetwerk heeft opgericht, inmiddels een serieuze gesprekspartner van de gemeente en andere betrokken partijen. Iedereen kan meepraten en meedoen bij het netwerk, alle inbreng is zeer welkom. Het netwerk staat daarbij voor onafhankelijke kennis voor en door inwoners. Verder bepalen deelnemers zelf wat ze wel of niet wilt delen en tot hoever hun inbreng en/of hulp gaat. Voor een duurzaam Gouda is iedere hulp van en voor Gouwenaars heel hard nodig.

Waar we leren van elkaar

Het netwerk wil vooral, dat mensen van elkaar leren. Door hun ervaringen te delen. Door te laten zien wat er goed ging. En door te laten zien wat minder goed ging, of beter kan. Zó helpen Gouwenaars elkaar echt verder. De energietransitie is soms ook een kwestie van durven. Dan is het prettig als je bij elkaar terecht kunt.

En laagdrempelig kennis uitwisselen

Helemaal fijn zou het zijn, als er online gesprekken ontstaan, waarbij mensen makkelijk kennis en informatie uitwisselen. Bijvoorbeeld door mee te lezen bij offertes, want die zijn vaak best ingewikkeld. Of door van elkaar te horen welke leveranciers fijn zijn om mee te werken. Het energienetwerk weet dat daar ook behoefte aan is en denkt na over manieren om elkaar als inwoners hierbij te ondersteunen.

Sluit jij je ook aan?

Wil jij weten hoe andere Gouwenaars dingen hebben aangepakt? Of heb je zelf waardevolle kennis of informatie over de energietransitie om te delen? Sluit je dan aan bij het Energienetwerk Gouda. Samen komen we nu eenmaal verder.

Voor algemene vragen zijn andere informatiekanalen beschikbaar

Voor algemene vragen kun je terecht bij het Duurzaam bouwloket. Het energienetwerk Gouda is er juist voor de uitwisseling van Goudse ideeën en initiatieven.

deel bestuur energienetwerk

Het bestuur van de Energiecoöperatie Gouda bestaat uit Leon van der Meij, Peterpaul Kloosterman, Marieke Polderman, Annette Jelsma en Martin Pohlkamp. Bij de coöperatie zijn diverse werkgroepen actief, bestaand uit enthousiaste en deskundige Gouwenaars, waaronder Christiaan Schoute. Het Energienetwerk Gouda is opgericht door de coöperatie om op een open en laagdrempelige manier Goudse inwoners in verbinding te brengen met elkaar en met andere partijen in Gouda die betrokken zijn bij de energietransitie

foto: Annette Jelsma, Christiaan Schoute, Peterpaul Kloosterman, Marieke Polderman

Bezoek de website