x

Zonnepanelen
met je hele
straat!

5.000,- startsubsidie

"Gouda Samen Aardgasvrij" met alle buren uit de straat

het dak van croda

Energiecoöperatie Goudse Panelen

Duurzaam wonen: zelf aan de slag

bewonersinitiatief

Energie Coöperatie Gouda