x

Zonnepanelen
met je hele
straat!

5.000,- startsubsidie

"samen aardgasvrij Gouda"

het dak van croda

Energiecoöperatie Goudse Panelen

Duurzaam wonen: zelf aan de slag

bewonersinitiatief

Energie Coöperatie Gouda