x
Banners Gouda 1080x1080 2 groen

Enquêtes Verkenningsbuurten

Er is behoefte aan duidelijkheid

In maart 2021 zijn 1.587 enquêtes terug gekomen van 5 verkenningsbuurten. Bewoners in de verkenningsbuurten denken uiteenlopend over de overgang op alternatieven voor aardgas. Bijna de helft van de mensen (48%) geeft aan (zeer) positief te zijn over de overgang op alternatieven voor aardgas. Iets meer dan een kwart geeft aan neutraal te zijn hierover. Bijna de helft van de invullers (46%) is daarnaast (zeer) positief over het feit dat ze in een verkenningsbuurt wonen. Bijna één derde (30%) is hierover neutraal. Een belangrijk aandachtspunt is dat ongeveer één op de vier mensen negatief of zeer negatief tegenover deze twee punten staat.

Dat blijkt uit de enquête die 1.587 mensen uit de vijf Goudse verkenningsbuurten invulden. Ook blijkt dat in de buurten veel behoefte aan meer duidelijkheid is. Er is vooral behoefte aan informatie over de woonlasten (71%), aan meer informatie over de verschillende alternatieven voor aardgas (67%) en aan prijsopgaven van de manieren om voor te bereiden op een alternatieve verwarming (57%).


Betaalbaarheid de meest genoemde voorwaarde, gevolgd door keuzevrijheid
Het overgrote deel noemde betaalbaarheid daarnaast als een belangrijke voorwaarde voor een alternatief (94%). Tegelijk wil ruim één derde (38 procent) van de invullers best wat meer betalen voor een duurzaam en comfortabel alternatief. Bijna één derde (32%)van de mensen kan daarnaast leven met tijdelijk hogere maandlasten als het in de toekomst voordeel oplevert.

Een andere belangrijke voorwaarde was de vrijheid van keuze over de energieleverancier. Ruim 82 procent van de mensen vindt dit een belangrijke voorwaarde voor de overgang op een alternatief voor aardgas. Daarnaast vindt ruim drie kwart van de mensen de duurzaamheid van het alternatief voor aardgas belangrijk. Minder belangrijke voorwaarden waren mede-eigenaarschap van de warmtebron (30%) en een hoger wooncomfort (47%).


Meer dan driekwart van de mensen wil meedoen, -denken of op de hoogte blijven
Positief was daarnaast dat 9 op de 10 mensen al aan de slag is gegaan met het energiezuiniger maken van de woning. Ruim 8 op de 10 de invullers is daarnaast van plan om de woning (nog) energiezuiniger te maken. Maatregelen die hier werden genoemd waren elektrisch koken (31 procent), zonnepanelen (29%), vloer- (29%), dak- en gevelisolatie (beide 22%). Twee derde van de mensen heeft daarnaast al dubbelglas (67%), en ruim één derde van de mensen heeft al gevel- (33%), dak- (41%) en/of vloerisolatie (36%). Het overgrote deel van de bewoners (89%) gaf daarnaast aan te willen worden betrokken bij de energietransitie. De gemeente werkt momenteel aan een manier om aan dit grote enthousiasme gehoor te geven.

Ook in de open invulvelden is veel input te zien. Opmerkingen die hier vaak naar voren komen gaan over de inpassing van waterstof, het gebruik van kernenergie en vragen over de kosten en effectiviteit van alternatieven voor aardgas. Hieronder vindt u de resultaten van de buurtspecifieke enquêtes die zijn afgenomen door de buurtinitiatieven.

Op zoek naar informatie over uw eigen buurt?
Kijk naar de resultaten van de enquête van de buurtinitiatieven in de buurt. Sommige buurten hebben de resultaten hiervan al gepubliceerd.

Voor Slagenbuurt en Oud Achterwillens, Klik hier

Voor Kort Haarlem / Kadenbuurt, Klik hier

Download bestanden:

Infographic verkenningsbuurten duurzaamheid 2021 versie zonder inleiding (190,615 KB)