x
Bij op koolzaad Bijenorchis gouda Andre van Kleinveld Kievitsbloemen in een veld

Gouda meest bijvriendelijke gemeente van Nederland 2023

Gouda is de meest bij-vriendelijkste gemeente van Nederland in 2023! Samen met veel bewoners zet zij zich bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen. Want het gaat niet goed met de wilde bij. Daarom zet stadsecoloog André van Kleinwee zich al vele jaren in voor een bij-vriendelijk beleid.

Voedsel en nestelplekken voor bijen

Wat maakt Gouda nu zo bij-vriendelijk? "Dat komt door de prachtige bloemrijke bermen, bomen waar veel insecten op af komen en bij-vriendelijke buurten. Meer dan 60% van het totaal aantal bomen is bij-vriendelijk en er zijn veel nestelplekken in de buurt van bloemrijke gebieden. Ook het maaibeheer van Gouda is heel bij-vriendelijk. Er wordt pas na de bloei gemaaid, zodat er geen voedsel voor de bijen verdwijnt. Niet alles wordt in één keer gemaaid en het maaisel blijft een aantal dagen liggen voor het wordt weggehaald. Zo kunnen insecten eerst een nieuw plekje zoeken en zaden weer verspreiden."

Inwoners helpen mee

Steeds meer inwoners zetten zich actief in voor wilde bijen en de biodiversiteit. Met kerkbesturen zijn insectenhotels gemaakt, op scholen zijn bijenprojecten en de plaatselijke afdelingen van KNNV en IVN Natuureducatie zetten zich enorm in om jong en oud te vertellen over het belang van wilde bijen en natuur in de stad. Samen met de gemeente leidden zij Tuinambassadeurs op. Dit zijn inwoners die tuineigenaren helpen met het groener en biodiverser maken van hun tuin of balkon. Ook de 400 Groen moet je doen-projecten zijn echte pareltjes. Bewoners adopteerden een stukje openbaar groen en beheren deze stukjes grond zelf – met financiële hulp van de gemeente.

Bijenveldjes

Maar er is nog veel meer winst te behalen volgens André en daar zet hij zich hard voor in. “We zijn nu volop bezig om overbodige grasveldjes, waar bijvoorbeeld niet op gespeeld wordt, in te richten als bijenveldjes. Dit doen we met het project Gouda Zoemt. De buurt kan zo’n stukje aanmelden en wij gaan ermee aan de slag. Datzelfde doen we voor stroken ‘ongebruikte’ stoep in het project Grijs-wordt-groen.” En zo blijft Gouda werken aan meer nestgelegenheid en voedsel voor wilde bijen en andere insecten.

Helft alle bijensoorten bedreigd

Al die inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden is hard nodig. In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.
Elke maand bloeien er wel planten die veel stuifmeel hebben voor bijen. Lees erover en schaf ze aan! Open hier de bijen-kalender