x
Jvm20190214 3347

Monumenten verduurzamen...nieuwe regels 2021

Heb je een monument of een pand in de beschermde binnenstad?

Als je een pand in de binnenstad hebt, dan moet een vergunning worden aangevraagd als ze een wijziging van het pand betekenen:

* aan de voorzijde
* aan een zij- of achtergevel of dakvlak die je kan zien vanaf de openbare weg

Heb je twijfels of de werkzaamheden aan het pand in de historische binnenstad vergunningsvrij zijn?
Bel of mail dan met de monumentenadviseur Martin Netten, via mnetten@odmh.nl of 088-5450438.

Soepeler regels
De gemeente heeft soepeler regels opgesteld voor het verduurzamen van monumenten en panden in de beschermde binnenstad. Hiermee wordt het iets eenvoudiger om een vergunning te krijgen. Hieronder meer informatie hierover.
https://decentrale.regelgeving...

Isolatieglas, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen

Er staat in deze website een dakenkaart voor zonnepanelen. Op deze kaart (van begin 2021) kan een eigenaar zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen. Dit is een grove inschatting en gebaseerd op de meeste opbrengst van de zonnepanelen. Let op: het is mogelijk dat een dak niet sterk genoeg is, of dat de opbrengst door schaduw van een boom toch tegenvalt. Laat altijd een controle uitvoeren! Voor de meeste monumenten gelden sneltoetscriteria. Zo is vooraf duidelijk aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen.
Klik hier voor: "waar kunnen zonnepanelen?"

Minder op leges
Er geldt een korting op de kosten voor de vergunning voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals voor het plaatsen van zonnepanelen of isolatieglas. Bij een investering in duurzame maatregelen tot € 20.000 is dat ongeveer € 150,- per vergunningaanvraag. Bij een investering boven de € 20.000 is dat ongeveer € 300,-.

Investeren in de toekomst
De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2021. Wethouder Hilde Niezen (Duurzaamheid en energie): “De nieuwe regels sluiten aan bij de ambitie van Gouda om in 2040 CO-2 neutraal en aardgasvrij te zijn. Ook is het een investering in de toekomst van de gebouwen. Door de maatregelen kan een monument weer voor langere tijd mee en kan een eigenaar besparen op de energiekosten."

Meer financiële mogelijkheden/leningen ....

Zowel de gemeente als het Rijk verstrekken subsidies en leningen voor monumenten.
Meer weten over subsidies en leningen voor rijksmonumenten?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-lening-of-subsidie-krijgen-voor-onderhoud-van-mijn-monument

Bezoek de website