x
Turfmarkt Gouda Overzicht van de stad

Monumenten verduurzamen...nieuwe regels 2021

Heb je een monument of een pand in de beschermde binnenstad?

Als je een pand in de binnenstad hebt, dan moet een vergunning worden aangevraagd als ze een wijziging van het pand betekenen:
* aan de voorzijde
* aan een zij- of achtergevel of dakvlak die je kan zien vanaf de openbare weg

Heb je twijfels of de werkzaamheden aan het pand in de historische binnenstad vergunningsvrij zijn?
Bel of mail dan voor een gratis advies met de monumentenadviseur Martin Netten, via mnetten@odmh.nl of 088-5450438.

Soepeler regels

De gemeente Gouda wil graag het beschermde stadsgezicht behouden voor haar meer dan 750 jaar oude stad. Tegelijkertijd willen steeds meer inwoners hun pand verduurzamen. Daarom heeft de gemeente Gouda soepeler regels opgesteld voor het verduurzamen van monumenten en panden in de beschermde binnenstad. Hiermee kunnen inwoners zelf een en ander uitzoeken en wordt het iets eenvoudiger om een vergunning te krijgen. Hieronder meer informatie hierover.
Klik hierop

Isolatieglas, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen

Er is regelmatig vraag naar het plaatsen van zonnepanelen op panden die vallen onder de noemer: "cultureel erfgoed". Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden is een "dakenkaart voor zonnepanelen" ontwikkeld. Op deze kaart (van begin 2021) kan een eigenaar zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen. Dit is een grove inschatting en gebaseerd op de ligging met de meeste opbrengst van de zonnepanelen. Let op: het is mogelijk dat een dak niet sterk genoeg is, of dat de opbrengst door schaduw van een boom toch tegenvalt. Laat altijd een controle uitvoeren! Voor de meeste monumenten gelden sneltoetscriteria. Zo is vooraf duidelijk aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen.
Klik hier voor: "waar kunnen zonnepanelen?"

Lagere leges

Er geldt een korting op de kosten voor de vergunning voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals voor het plaatsen van zonnepanelen of isolatieglas.
Bij een investering in duurzame maatregelen tot € 20.000 is dat ongeveer
€ 150,- per vergunningaanvraag. Bij een investering boven de € 20.000 is dat ongeveer € 300,-.

Investeren in de toekomst

De nieuwe regels zijn ingegaan per 1 januari 2021. Wethouder Hilde Niezen (duurzaamheid en energie): “De nieuwe regels sluiten aan bij de ambitie van Gouda om in 2040 CO2 neutraal en aardgasvrij te zijn. Ook is het een investering in de toekomst van de gebouwen. Door de maatregelen kan een monument weer voor langere tijd mee en kan een eigenaar besparen op de energiekosten."

Meer financiële mogelijkheden/leningen ....

Zowel de gemeente als het Rijk verstrekken subsidies en leningen voor monumenten.
Meer weten over subsidies en leningen voor rijksmonumenten?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-lening-of-subsidie-krijgen-voor-onderhoud-van-mijn-monument

Bezoek de website

Download bestanden:

Welstandsbeleid 2017 DEEL A en B en C dec 2020 (4,281 MB)