x
Plaswijck in Gouda vanaf boven gezien Kievitsbloemen in grasland bij het Heempad in Gouda

Reacties bewoners Plaswijck

Via 6 digitale bewonersbijeenkomsten, enquêtes en onderlinge afstemming hebben bewoners van de wijk Plaswijck gereageerd op de vraag: kan Plaswijck in aanmerking komen om als een van de eerste buurten aardgasvrij te worden (over ca. 10 jaar)? Een verslag is gemaakt van alle reacties.

Bijgevoegd een analyse vanuit Bureau De Warmte Transitie Makers op basis van deze reacties.

Bezoek de website

Download bestanden:

Bevindingen Plaswijck als startwijk warmtetransitie april 2021 (144,66 KB) Analyse Plaswijck (1,285 MB)