x
Electrische scooter Elektrische autos gemeente handhaving

Schaf een auto, scooter of machine aan met belastingvoordeel

Fiscaal voordelig investeren in bedrijfsmiddelen

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit is een subsidie die via de landelijke rijksoverheid gaat.

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kan je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.
Het budget voor 2023 voor MIA is € 192 miljoen euro.
Voor Vamil is in 2023 € 25 miljoen euro beschikbaar.

  • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel zijn minimaal € 2.500.
  • Per belastingplichtige komt per jaar maximaal € 50 miljoen in aanmerking.
  • Per bedrijfsmiddel komt maximaal € 50 miljoen in aanmerking, behalve als het anders is aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel.

Voor wie?

De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruik maken van de MIA\Vamil, als die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet voor particulieren!

Met de MIA\VAMIL kan het belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Wil je berekenen hoe groot dit voordeel voor is?
Bekijk dan de rekenvoorbeelden

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in de belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.
Bekijk alle voorwaarden

Branches en thema's

Waar kan je aan denken bij milieuvriendelijke investeringen? Bijvoorbeeld als je binnen je onderneming aan de slag wilt met de circulaire economie. Maar ook wanneer je werkt in de landbouw, industrie, mobiliteit of gebouwde omgeving. Lees dan hoe je de MIA en Vamil kunt inzetten voor je investeringen. Daarnaast kan de MIA\Vamil een rol spelen om een Green Deal tot uitvoering te brengen.