x
Ridder van Catsweg 1 Jvm20110629 1459 Westhaven panden

Tot 20.000,- euro samen subsidie aanvragen

Met de hele straat op weg naar duurzame energie

De gemeente Gouda heeft in 2021 de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Dat is een plan waarin staat in welke volgorde de wijken in de stad van het aardgas af gaan en CO2 neutraal worden. Door de hele stad zijn er al allerlei inwoners die initiatieven nemen om hun huizen duurzamer te maken en om daarmee energie te besparen. Beter voor uw eigen portemonnee en het klimaat.

Om deze initiatieven te ondersteunen stelt de gemeente Gouda in 2022 subsidie beschikbaar van maximaal € 20.000 per project.

De subsidie is voor het bedenken en uitvoeren van initiatieven vanuit buurten/wijken waar bewoners aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning. Zo kunnen zij op buurtniveau met elkaar energie besparen door bijvoorbeeld samen te isoleren of onderzoek te doen naar alternatieve warmte-oplossingen. Denk aan de opslag van energie van zonnepanelen, zoals een buurtaccu, of het gebruik aquathermie. Daarbij halen ze warmte uit water.

De regeling richt zich op twee typen kosten: onderzoekskosten en proceskosten.

Met onderzoekskosten kan een professioneel bedrijf worden ingehuurd die bijvoorbeeld onderzoek doet dat specifiek gericht is op de buurt waar het project speelt. Welke oplossing is voor de wijk het meest geschikt om van het gas af te gaan? En welke aanpassingen zijn er dan nodig aan de woningen in de wijk? En hoeveel kost dat?

De proceskosten zijn meer gericht op het samenwerken van de buurtbewoners bij een project. Als u bijvoorbeeld samen met de buurt wil gaan verduurzamen dan wilt u misschien een zaaltje afhuren voor informatieavonden of als u flyers laat drukken om te verspreiden. Maar het kan ook dat u juridisch advies of bouwkundig advies wil inhuren. Het is ook voor inschrijvingskosten wanneer u als stichting of vereniging verder wil gaan.

Kosten om uitvoeringsmaatregelen daadwerkelijk te laten uitvoeren vallen niet onder de regeling. Het gaat vooral om de weg er naartoe. U kunt van deze subsidie dus niet de buurt voorzien van zonnepanelen of warmtepompen.

Bezoek de website