x
Plaswijck laagbouw Overstekende vrouw met hond Straat in Goverwelle Westhaven panden

Tot 20.000,- euro samen subsidie aanvragen

Met de hele straat op weg naar duurzame energie

De gemeente Gouda heeft in 2021 de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Dat is een plan waarin staat in welke volgorde de wijken in de stad van het aardgas af gaan en CO2 neutraal worden. Door de hele stad zijn er al allerlei inwoners die initiatieven nemen om hun huizen duurzamer te maken en om daarmee energie te besparen. Beter voor uw eigen portemonnee en het klimaat.

Om deze initiatieven te ondersteunen stelt de gemeente Gouda in 2022 subsidie beschikbaar van maximaal € 20.000 per project.

De subsidie is voor het bedenken en uitvoeren van initiatieven vanuit buurten/wijken waar bewoners aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning. Zo kunnen zij op buurtniveau met elkaar energie besparen door bijvoorbeeld samen te isoleren of onderzoek te doen naar alternatieve warmte-oplossingen. Denk aan de opslag van energie van zonnepanelen, zoals een buurtaccu, of het gebruik van aquathermie. Daarbij halen ze warmte uit water.

De regeling richt zich op twee typen kosten: onderzoeks- en proceskosten:

Onderzoek

Met onderzoekskosten kan een professioneel bedrijf worden ingehuurd die bijv. onderzoek doet dat specifiek gericht is op de buurt. Bijvoorbeeld: welke warmte-oplossing is voor de wijk geschikt om aardgasvrij te worden? En welke aanpassingen zijn er dan nodig aan de woningen in de wijk? En hoeveel kost dat?

Proces

De proceskosten zijn meer gericht op het samenwerken van de buurtbewoners bij een project. Als je bijvoorbeeld samen met de buurt wil gaan verduurzamen dan wil je misschien een zaaltje afhuren voor informatieavonden en om bewoners te bereiken wil je flyers laten drukken en verspreiden. Maar het kan ook dat je juridisch advies of bouwkundig advies wil inhuren. De subsidie is ook geschikt voor inschrijvingskosten wanneer de bewonersgroep als een stichting of vereniging verder wil gaan.

Kosten om iets daadwerkelijk te laten uitvoeren vallen niet onder de regeling. Het gaat vooral om de weg er naartoe. Je kan van deze subsidie dus niet de hele buurt voorzien van isolatie, zonnepanelen of warmtepompen.

Bezoek de website