x
Visie illustratie met mier

Transitievisie Warmte - Gouda op weg naar aardgasvrij

De overgang naar een duurzame, energiezuinige en aardgasvrije stad is begonnen

Hoe gaat Gouda de komende jaren aan de slag richting een aardgasvrije stad? Dat staat in de Transitievisie Warmte en bijbehorende participatie- en communicatiestrategie. Op 8 december 2021 stelde de gemeenteraad deze stukken vast.

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente per wijk of buurt aan wanneer deze buurt aardgasvrij zou kunnen worden en welke alternatieven voor aardgas hier mogelijk lijken. Zij beschrijft hierin hoe ze dit wil gaan uitvoeren. Het afgelopen jaar deed de gemeente daarvoor onderzoek naar de warmtevraag in de stad en welke mogelijke alternatieve vormen van warmte per buurt mogelijk zijn. Naast vaststelling van de TVW heeft de gemeenteraad besloten om een integrale aanpak voor de bestrijding van energiearmoede te ontwikkelen en een Gouds Isolatie Programma 2022-2030 op te zetten. Verder worden met voorrang opgepakt: het ontwikkelen van een strategie voor bedrijventerreinen en het uitwerken van de rol van de lokale overheid bij warmtenetten.

Isoleren en besparen

In de Transitievisie Warmte ligt de nadruk op isoleren en besparen. Daarmee kan iedereen nu al aan de slag gaan. Zeker nu bekend is dat de energieprijzen stijgen, kan dit maandelijks veel kosten besparen. Ook verhoogt dit het wooncomfort, omdat tocht in huis vermindert en de warmte in je huis blijft. Isoleren en besparen is daarnaast vaak nodig om jou voor te bereiden op een andere techniek om te verwarmen. Om inwoners hierbij te helpen gaat de gemeente een “Gouds isolatieprogramma” ontwikkelen.

Verkenningsblokken: warmtenet of individueel aan de slag?

Naast de focus op isoleren en besparen gaat de gemeente de komende tijd in twee “verkenningsblokken” aan de slag. Verkenningsblokken zijn gebieden in de gemeente waar de gemeente als eerst de mogelijkheden voor een alternatief voor aardgas verkent. In de buurt Plaswijck-kern verkent de gemeente de mogelijkheden om een warmtenet aan te leggen. In Middenwillens-west wil de gemeente met de buurt samen een aanpak ontwikkelen om elke woning individueel of in kleine blokjes samen elektrisch te verwarmen.

Buurten in een natuurlijk tempo

Dat zijn buurten waarvan nu al bekend is dat een warmtenet daar niet de meest rendabele oplossing is. De gemeente wil de komende jaren deze bewoners aansporen om aan de slag te gaan en maatregelen te nemen. Zij hebben vanaf nu tot 2040 de tijd om hun eigen momenten van vervanging te gebruiken om dit slim te doen. Dat is bijvoorbeeld wanneer de verwarmingsketel aan vervanging toe is, of wanneer een grote verbouwing plaatsvindt.

Wat kan ik nu al doen?

Kan je niet wachten en wil je meteen aan de slag? Kijk dan of een advies van een energiecoach iets voor je is. Wil je weten wat andere bewoners al doen, kennis delen of wil je met hen in contact komen? Kijk dan op: www.energienetwerkgouda.nl.

Verkenningsblokken

Woon je in een andere buurt?

Bekijk hier de planning en oplossingen voor jouw wijk: Klik hierop

8 december 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld

De Goudse gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte en de Participatie- en communicatiestrategie vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad ook een aantal moties en amendementen aangenomen. De volledige tekst van de besluiten vind je hier, maar hieronder in het kort de hoofdlijnen:

Aan de slag met een Gouds isolatieprogramma

De raad stelt een bedrag beschikbaar om een plan van aanpak op te stellen voor het opzetten van een Gouds Isolatieprogramma. Dit in het verlengde van het Nationaal Isolatieprogramma. Begin 2022 wordt gestart met het werven van projectleider(s) en het uitwerken van dit project.

Energiearmoede

In 2022 gaat de gemeente een aanpak voor de bestrijding van energiearmoede ontwikkelen.

Bedrijventerreinen en beheren van warmtenetten heeft voorrang

Onderdeel van de besluitvorming is dat de gemeente met voorrang aan de slag gaat met de verschillende rollen bij aanleg van warmtenetten, en met een strategie om bedrijventerreinen te verduurzamen.

Houd voor de invulling van deze plannen deze website in de gaten, óf schrijf je in voor de nieuwsbrief via: duurzaam@gouda.nl

De knop hieronder geeft informatie over de raadsvergadering van 8 december.

Bezoek de website