x
Mgd Partner Wellantcollege

Wellantcollege Gouda

Het Wellantcollege vmbo Gouda zet zich actief in om het keurmerk voor Eco-schools te halen. Daartoe werkt het volgens het internationale stappenplan aan duurzaamheid. Zodra het Goudse vmbo aan de vereisten voldoet, krijgt het de internationaal door de Verenigde Naties erkende Groene Vlag. Leerlingen vormen de kern in het hele proces: zij bedenken acties en voeren die onder begeleiding uit. Doel is om duurzame activiteiten structureel te integreren op school.

Daarnaast ziet het Wellantcollege burgerschap en het bouwen aan een kennis- en netwerksamenleving als een belangrijke taak van de school. Daar is dan ook binnen en buiten de lessen aandacht voor. Zo worden leerlingen voorbereid om bij te dragen aan de samenleving, dichtbij en ver weg. Vooral omdat juist de groene sector in Nederland een belangrijke speler is voor de rest van de wereld!

Bezoek de website