x

leerlingen vol energie

Feestelijke oplevering zonnedak basisschool De Oostvogel

Duurzame Stad 2022

Wedstrijd Duurzame Stad 2022: klimaatbestendig, zonder aardgas, maar met groen en natuur in de wijken

Wedstrijd 2022

Leerlingen ontwerpen een duurzame stad met aandacht voor klimaat

Wedstrijd duurzame stad

"De Klimaatjes" winnaar van 2021

al spelend leren met

Voedselbosjes op scholen

digitale finale

Wedstrijd Duurzame Stad 19 juni 2020
Sterk techniekonderwijs binnen het vmbo
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie ‘De Zwanebloem’