x

Duurzame Stad

Leerlingen maakten duurzame ontwerpen voor de Kadenbuurt in Gouda

leerlingen vol energie

Feestelijke oplevering zonnedak basisschool De Oostvogel

Kinderen zijn bezorgd

Klimaat of duurzaamheid als lesvak op school

al spelend leren met

Voedselbosjes op scholen
Sterk techniekonderwijs binnen het vmbo
Wellantcollege Gouda
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie ‘De Zwanebloem’

Wedstrijd 2022

Leerlingen ontwerpen een duurzame stad met aandacht voor klimaat