x
Logo Wijkenergie postcode 2804 Zonnepanelen op stal kinderboerderij Bedieningspaneel vaatwasser Douchekop

Energie coöperatie Plaswijck speciaal voor postcode 2804

De energie- en warmtetransitie zal de komende jaren ook in Gouda een belangrijk thema zijn. In december 2021 is de Warmte Transitievisie Gouda vastgesteld. Belangrijk is dat de wijk Plaswijck 2804 is aangewezen als ‘’verkenningsbuurt" op weg naar een aardgasvrij Gouda. Om bewoners te informeren en mee te laten doen met de energie- en warmtetransitie is ‘Wijkenergie 2804’ opgericht.

Wat doet Wijkenergie 2804?

De energie- en warmtetransitie zal de komende jaren ook in Gouda een belangrijk maatschappelijk thema zijn. December 2021 is de Warmtetransitievisie Gouda vastgesteld. Een belangrijk besluit is dat de wijk Plaswijck 2804 is aangewezen als zogenaamd ‘startblok’ bij de verdere transitie. De rol van burgers in de energie- en warmtetransitie is daarbij belangrijk. Daarom is de energiecoöperatie ‘WijkEnergie 2804’ opgericht: een bewonerscollectief bestaande uit vrijwilligers/wijkbewoners dat positief-kritisch wil participeren in de energie- en warmtetransitie. Ook wil zij bijdragen aan een goede informatie over zinvolle en betaalbare duurzaamheidsmaatregelen.

Dit bewonerscollectief bestaat uit vrijwilligers/wijkbewoners die samen werken op weg naar Plaswijck als aardgasvrije wijk. Er komt een onderzoek welke warmte er gebruikt kan worden in plaats van aardgas. Zo kan je bijvoorbeeld warmte halen uit de rivier de IJssel. Daarvoor moet er echter nog wel heel veel gebeuren, bijvoorbeeld een warmtenet worden aangelegd en misschien ook een warmte-Koude opslag om in de zomer warm water onder de grond op te slaan en in de winter dit weer op te pompen waardoor je al begint met een hogere temperatuur. Het kan ook zijn dat er na het onderzoek blijkt dat huizen zoveel mogelijk op een individuele warmtepomp aangesloten moeten worden. Dan zal de buurt dit weer anders moeten aanpakken. Het resultaat van het onderzoek is nog niet bekend.

Informeren en besparen

De energie coöperatie wil vooral werken met betaalbare duurzame maatregelen. Mensen krijgen eerst informatie over hoe hun gedrag ervoor gaat zorgen dat de energierekening omlaag gaat, bijvoorbeeld korter douchen of 's nachts de thermostaat op 15 graden zetten. Dan zijn kleine maatregelen die het verschil kunnen maken. Dat zijn bijvoorbeeld: tochtstrips plaatsen, folie achter de verwarming, een waterbesparende douchekop, een brievenbusborstel en LED lampen gebruiken.

Wil je meer doen?

Bekijk dan Stappenplan aardgasvrij wonen Als bewoners willen investeren in hun huis kunnen ze beginnen met isolatie of met het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

‘Wijkenergie 2804’ is een zusterorganisatie van bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck.
Voor contact kan je mailen met: contact@we2804.nl
Bellen met: 06 239 56 999.

Ga naar de website van de energie coöperatie Plaswijck

Bezoek de website