x
Brandweerkazerne Gouda De echte Lekkenburg Verduurzaming Garenspinnerij Garenspinnerij schietspoel deco IMG 20210120 WA0001

Verduurzamen: gemeente geeft het voorbeeld

Gouda wil de komende jaren tot de duurzaamste gemeenten behoren op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Gouda wil graag haar voorbeeldrol vervullen door middel van de verduurzaming van haar eigen vastgoed. De ambitie is om uiterlijk in 2020 minimaal 20% energiereductie en 25% minder CO2 uitstoot te realiseren, en energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Na onderzoek zijn er in de eerste fase 32 panden, allemaal bijzondere vaak openbare gebouwen aangewezen die verduurzaamd gaan worden. Per pand zijn alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen onderzocht.

  1. Enkele sporthallen zijn voorzien van zonnepanelen
  2. Het Groenhoven zwembad zonnepanelen en zonnecollectoren op het dak. Die laatste zijn goed voor 100.000 warme douchebeurten. Verder werden elektrische auto's aangeschaft en werd gekeken naar het aanbrengen van LED-verlichting Klik hier voor: verduurzamen Groenhovenbad
  3. De brandweer kazerne kreeg twee hoogrendementsketels in combinatie met luchtverhitters om de brandweer-remise gelijkmatig te verwarmen.
    Er is warmteterugwinning uit de ventilatielucht toegepast. De regeltechniek van de installaties is vervangen en het systeem is voorbereid op lage temperatuur verwarming. Verder zijn zonnepanelen aangebracht.
  4. De Lekkenburg 1 (bibliotheek) kreeg een warmtepomp, HR++ glas. Er werd warmte teruggewonnen uit ventilatielucht. Het dak en de vloer zijn geheel geïsoleerd.
  5. Het Cultuurhuis de Garenspinnerij kreeg dikke isolatie en nieuw stucwerk tegen de gehele achtergevel. Aan de noordgevel werden de enorm hoge ramen voorzien van speciaal dubbel glas, genaamd: "monumentenglas" (lichter van gewicht en dunner) die in de bestaande kozijnen werden geplaatst Klik hier voor verduurzaamd Cultuurhuis De Garenspinnerij