x
De spoortunnel in Gouda is ondergelopen Foto AS Media Droogte

Klimaatverandering in Nederland

Klimaatverandering in Nederland

Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt Nederland - zelf en samen met andere landen - maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (zoals het Deltaprogramma en de Nationale Adaptatiestrategie) en om verdere klimaatverandering te beperken (zoals het Klimaatakkoord). Deze maatregelen samen vormen het Nederlandse klimaatbeleid.

Klimaatverandering in Nederland

Ook in Nederland verandert het klimaat. De temperaturen stijgen. Er is meer kans op een extreme regenbui, op een hittegolf en op langere, droge periodes. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie. Een hittegolf zorgt bijvoorbeeld voor extra sterfte onder kwetsbare groepen. De Klimaateffectatlas laat zien hoe het klimaat in Nederland verandert.

Klimaatadaptatie voorkomt klimaatschade

Niets doen betekent dat er tot 2050 tussen de € 77,5 en 173,6 miljard aan klimaatschade kan zijn. Daarom is klimaatadaptatie nodig. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn: dijken verstevigen, rivieren verbreden en meer groen in steden en dorpen. Het is belangrijk Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatadaptatie maakt Nederland groener

Het voordeel van de maatregelen van klimaatadaptatie is dat Nederland groener en leefbaarder wordt. Door warmere zomers en zachtere winters kunnen mensen elkaar meer buiten ontmoeten. Het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw helpt boeren en tuinders zich goed voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Tuin- en akkerbouwers kunnen bijvoorbeeld nieuwe gewassen gaan telen die beter groeien in een warmer klimaat.

Overheden, bedrijven en inwoners kunnen helpen Nederland aan te passen aan het klimaat. Ook inwoners kunnen hun huis en tuin klimaatbestendig maken.
Bekijk ook de informatie over de klimaatbestendige tuin.