x
Droog nat boom Een fietser Foto ANP Groen in de straat Cornelis Ketelstraat Kadenbuurt

Nieuw: een Klimaatlabel

Ons klimaat verandert

Gouda varieert in hoogte van boven zeeniveau langs de Gouwe, tot diep onder zeeniveau in de Zuidplaspolder. Door de lage ligging aan rivieren, de slappe bodem en de dichte bebouwing is de stad kwetsbaar voor klimaatverandering. De winters worden steeds warmer en vooral natter. Soms zijn er enorme regenbuien en moet er veel water worden afgevoerd. Wanneer de grond al helemaal verzadigd is en de riolering al dit water niet aan kan, ontstaan grote plassen, lopen tunnels onder water en kan het water zelfs de laaggelegen woningen instromen.. In het voorjaar of de zomer kan het weer lang droog zijn en hebben we te maken met een lage stand van het grondwater. Dat zorgt ervoor dat veendijken te droog worden, wegen kunnen verzakken of houten funderingen van gebouwen droog kunnen komen te staan. Hittestress kan ontstaan woonwijken waar veel gebouwen en stenen zijn en te weinig groen.

Oplossingen door de gemeente

Te veel water of te weinig. In allebei de gevallen leidt het tot overlast en schade aan wegen en gebouwen. Daarom zijn er oplossingen bedacht: zo wordt regenwater opgevangen, komt er veel meer groen in de stad en krijgt "het klimaat" aandacht op scholen. Kimaat-adaptief bouwen zal leiden tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelen door droogte en meer biodiversiteit”. Het is de komende jaren van belang dat er bij hoosbuien meer water in de grond kan worden opgevangen en ook bewaard, zodat dit bij droogte kan worden losgelaten. Daarom zou het mooi zijn als je meedoet en grote tegels uit je tuin of zelfs in je straat (vraag even na bij de gemeente) vervangt door kleine steentjes, grind of nog veel beter: planten!

Klik hier voor het klimaatlabel om eens te bekijken hoe goed je tuin al is aangepast aan de klimaatverandering.