x
Petitie tegen verkenningsbuurt aangeboden aan wethouder Petitie tegen verkenningsbuurt Aanleveren petitie tegen verkenningsbuurt Aanbieden petitie tegen verkenningsbuurt

Reacties bewoners Kort Haarlem/Kadenbuurt

Voor- en tegenstanders aardgasvrij

Vrijdag 23 april hebben bewoners uit de wijk Kort Haarlem twee documenten aangeboden aan wethouder Hilde Niezen. Beide documenten zijn een antwoord op de vraag die de gemeente heeft gesteld aan vier verkenningsbuurten, waaronder Kort Haarlem, of deze buurten aan het eind van 2021 startbuurt zouden willen worden. In een startbuurt wordt gekeken naar de mogelijkheden om over vele jaren aardgasvrij te worden. Niet alleen zullen de panden eerst beter geïsoleerd moeten worden, maar er zal ook antwoord moeten komen op de vraag: “krijgt iedereen een warmtepomp of is er een geschikte warmtebron die we kunnen inzetten voor enkele straten of voor de hele buurt”? Om tot een goed antwoord te komen zullen verdere onderzoeken en investeringen de komende jaren nodig zijn.

Tegenstanders van de startbuurt verzamelden ca. 300 handtekeningen

Henk Vrijenhoef, Wilbert van Buren en Fred van der Pauw overhandigden een petitie om Kort Haarlem niet uit te roepen tot startbuurt. Zij zijn in actie gekomen en hebben huis-aan-huis ca. 400 handtekeningen verzameld. De belangrijkste redenen aan om niet als eerste buurt aardgasvrij te worden:

  • Inwoners konden door de Corona crisis alleen digitale bijeenkomsten bijwonen
  • Vele bewoners in Kort Haarlem hebben een kleine beurs en kunnen deze investeringen niet betalen.
  • 20 jaar eerder van het gas af (streefdatum is 2050 voor heel Nederland) is te snel. Vooral ouderen zullen niet voldoende kunnen profiteren van hun investeringen.
  • Ontwikkelingen van proeftuinen in andere steden, zoals in Purmerend zijn negatief.
  • TNO geeft een ander advies, omdat alternatieve warmtebronnen nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn.

Wethouder Hilde Niezen: “er wordt serieus gekeken naar alle bezwaren die in de petitie genoemd zijn.
Om de energietransitie uit te voeren moeten we ergens beginnen, maar het is wel van belang dat er draagvlak is bij bewoners”. Samen met de energiecoöperatie Gouda willen we dat contact met bewoners tot stand brengen”.

Energie-coöperatie Kort Haarlem met verslag en advies

Aansluitend werd door Evert Hasselaar namens de energiecoöperatie Kort Haarlem een samenvatting aangeboden aan wethouder Hilde Niezen van een buurtenquête en drie bewonersbijeenkomsten over Kort Haarlem/Kadenbuurt… op weg naar aardgasvrij die zij hadden georganiseerd. De korte conclusie: Kort Haarlem en Kadenbuurt kunnen zeker niet binnen 10-15 jaar gasloos worden. Extra zuinig omgaan met het schone aardgas door isolatie, duurzame opwekking en andere besparingsmogelijkheden, zien veel inwoners als de beste manier om snel CO2 uitstoot te verminderen..

De energiecoöperatie Kort Haarlem is eind 2020 opgericht om bewoners te helpen met isoleren en het besparen van energie en om kennis te delen op het gebied van de energietransitie. Dat varieert van het geven van advies van een energiecoach tot en met meedenken en delen van kennis over isoleren of alternatieve energiebronnen.
Evert Hasselaar is een van de oprichters: “uit de enquête bleek dat er ook veel bewoners uitgesproken positief staan tegenover groene energie en het verduurzamen van hun huis, maar om de energietransitie door te voeren moeten er per huishouden wel veel beslissingen worden genomen. Neem bijvoorbeeld isoleren: dat kan je prima aanpakken samen met je buren of met de hele straat. Zo kan je het technische uitzoekwerk met elkaar delen en de inkoop. Er zijn al bedrijven die burenkorting geven wanneer meerdere huizen tegelijk worden aangepakt. Een investering moet tenslotte ook een lagere energierekening en dus minder kosten opleveren”.
Voor meer buurt-informatie: klik de button hieronder.

* Bijgevoegd eveneens een analyse vanuit Bureau De Warmte Transitie Makers op basis van deze reacties.

Bezoek de website

Download bestanden:

Analyse Kort Haarlem Kadenbuurt (475,748 KB)