x
Goverwelle vanaf boven gezien

Reacties bewoners Sport- en Molenbuurt

Bijeenkomsten bewoners i.s.m. de energiewerkgroep Sport- en Molenbuurt

4 Bewonersavonden, een enquête en heel veel informatie hebben reacties opgeleverd, op de vraag of de Sport- en Molenbuurt startbuurt zou willen worden om aardgasvrij te worden. Uit het contact met andere bewoners zijn zelfs al enkele gezamenlijke isolatie- of inkoopacties voortgekomen. De bewoners staan positief ten opzicht van het verduurzamen van hun huis, eventueel in samenwerking met de buren/straat en meewerken aan een haalbaarheidsstudie leverde ook nog aardig wat positieve reacties op. Waar minder enthousiast op is gereageerd is het feit dat men niet als eerste een Startbuurt zou willen worden. Er zijn nog teveel onzekere facturen om hier een gedegen besluit over te nemen. Bewoners zijn echter wel bereid om bij te dragen aan een schoner milieu en een verlaging van de CO2 uitstoot. Lees het volledige verslag hieronder.

Bijgevoegd eveneens een analyse vanuit Bureau De Warmte Transitie Makers op basis van deze reacties.

Bezoek de website

Download bestanden:

Reacties bewoners Sportbuurt Molenbuurt (176,13 KB) Analyse Sportbuurt Molenbuurt (1,186 MB)