x
Warmtenet infographic

Verkenningsbuurten, mogelijkheden en kosten

Presentaties per buurt

Tijdens de bijeenkomsten in de vier verkenningsbuurten werden de presentaties hieronder getoond. Deze gaan over het proces richting een aardgasvrije buurt en de 'meest voordelige' mogelijkheden voor een alternatief voor aardgas.

In de presentaties wordt een onderscheid gemaakt tussen een warmtenet en een 'alles elektrisch'-oplossing. Bij een warmtenet sluiten bewoners in een buurt of straat hun woningen samen aan op één installatie. Daardoor nemen zij samen warmte af van deze bron.

Bij 'alles elektrisch' wordt alle warmte via elektriciteit geproduceerd. Een huishouden kiest hier individueel voor en verduurzaamt dus ook individueel het huis.

In de presentatie wordt inzichtelijk gemaakt wat het verschil in kosten is tussen deze 'alles elektrisch'-oplossing en een warmtenet. Het gaat hier nog om een eerste inschatting van de algemene totale kosten. Dit is niet hetzelfde als de individuele kosten per huishouden. Dat overzicht wordt pas gemaakt wanneer er een uitvoeringsplan is vastgesteld met de buurt. Deze kosten worden ook afgezet tegen de kosten voor warmte nu, via aardgas.

Deze berekeningen zijn uitgevoerd om te laten zien wat mogelijk de meest voordelige warmteoplossing zou kunnen zijn. De definitieve keuze hiervoor wordt gemaakt als de buurt startbuurt is, bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan. Dit wijkuitvoeringsplan wordt in 2022 opgesteld, waarna op z’n vroegst in 2023 met de uitvoering wordt begonnen. Dit wijkuitvoeringsplan wordt in intensief overleg met de wijk of buurt opgesteld.

(beeldmateriaal: DWTM)

Nieuwe energiebronnen

Klik hier voor meer info over de keuze van de Goudse verkenningsbuurten

Download bestanden:

Bewonersavond presentatie Kort Haarlem Kadenbuurt (3,066 MB) Bewonersavond presentatie Slagenbuurt Oud Achterwillens (3,106 MB) Bewonersavond Gouda presentatie Sportbuurt en Molenbuurt (3 MB) Gouda bewonersavond presentatie Plaswijck (2,966 MB) MCA achtergrond gegevens (1,453 MB)