x
Verkenningsbuurten plattegrond Gouda nieuwste versie1

Welke Goudse verkenningsbuurten worden het eerst aardgasvrij?

Van Plaswijck tot Korte Akkeren en van Goudse Poort tot Goverwelle: uiteindelijk moet heel Gouda een keer van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte schetst de gemeente het eerste tijdpad hiernaartoe. Hierin wordt beschreven met welke wijken we voor 2030 willen starten. Ook het alternatief voor aardgas is dan bekend. Elke gemeente in Nederland schrijft deze visie.

Een flink aantal mensen levert inbreng aan deze visie: van woningcorporaties tot bewoners, van bedrijven tot de gemeente zelf. In Gouda wil de gemeente in 2040 de energietransitie voltooien, dus er is werk aan de winkel.

Verkenningsbuurten... een eerste stap op weg naar aardgasvrij
Verkenningsbuurten zijn de buurten in Gouda waar een eerste verkenning komt naar de mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Hier zijn nu al goede mogelijkheden zijn om over te gaan op volledig schone energie. Technisch gezien lijken deze buurten zelfs zo geschikt, dat ze deze overstap al voor 2030 zouden kunnen maken. Maar een verkenningsbuurt is nog lang geen aardgasvrije buurt. Sterker nog: er ligt nog niets vast hierover. Er komt eerst in beeld wat het gaat kosten en wat er moet gebeuren. Met de bewoners van deze buurten komt er zicht op de kansen, mogelijkheden en de obstakels. Daarom organiseert "energie coöperatie Gouda" en andere betrokkenen een intensief inspraaktraject in deze buurten.
Wanneer wordt besloten om door te gaan naar een aardgasvrije straat/buurt dan zal de aardgaskraan pas rond 2029-2030 worden dichtgedraaid.

Verkenningsbuurten

Analyse verkenningsbuurten

Een team van experts (Bureau De Warmte Transitie Makers) heeft uitgebreid onderzoek gedaan door eerdere onderzoeken van CE Delft, Leidraad voor het Planbureau en een kaart van Stedin te combineren. Zij bekeken alle kenmerken van de woningen, gebouwen en buurten. Hierin keken ze naar verschillende criteria. Denk hierbij aan hoeveel warmte er nodig is en welke mogelijke stabiele, lokale oplossingen voor warmte eventueel geschikt kunnen zijn. Ook onderzochten zij natuurlijke momenten waarbij de gemeente kan aansluiten. Dat zijn bijvoorbeeld grote onderhoudsplannen van vastgoedbezitters en van de woningcorporaties. Een aansluit-moment kan ook zijn of er onderhoud aan de leidingen van de netbeheerder Stedin of aan de riolering van de gemeente zelf in die buurt op de planning staat. Dat betekent dat een buurt dan niet twee keer last krijgt van een straat die open ligt, maar dat dit gekoppeld kan worden. Verder zochten ze naar succesvolle bewoners- en buurtinitiatieven die de gemeente kunnen helpen bij de verkenning.
Op het kaartje hierboven staan vijf buurten die op basis van de genoemde criteria er globaal uitspringen. In de bijlage vind je in een schema wat de "score" is per buurt en per onderwerp, deze tabel heet de Multi Criteria Analyse (MCA).
Deze geselecteerde buurten worden de komende maanden verder verkend.

Als je wijk of buurt aardgasvrij wordt, hoor je dat een aantal jaren van tevoren. Er wordt eerst nog veel besproken en overlegd, waardoor er tijd genoeg is om de juiste maatregelen te nemen richting een aardgasvrij huis. In die periode is er ook tijd om samen te bespreken hoe de plannen goed uitgevoerd kunnen worden in de wijk en achter de voordeur.

Wat gebeurt er in mijn buurt?

De energietransitie van voor en door bewoners
De Energiecoöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie voor Gouda, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. Zij streven naar een duurzaam Gouda, gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de stad, wijk en buurt.
Het doel is om informatie te geven aan Goudse inwoners, kennis te delen en gezamenlijk energiebesparende of isolerende maatregelen te nemen.
Energiecoöperatie Gouda heeft regelmatig contact en afstemming met de gemeente Gouda.
Klik hier voor de website

Voor ondernemers zijn er speciale regelingen voor bedrijventerreinen en kan via samenwerking meer bereikt worden.
Kijk daarvoor op de website van Duurzaamheids Platform Gouda.
Klik hier voor de website

Achtergrondinformatie alternatieve energiebronnen
Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft een serie factsheets gemaakt over technieken die veel toegepast worden voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, over energiebronnen en over maatregelen die je in de gebouwen kunt nemen.

Klik hier voor 11 factsheets technieken voor aardgasvrij maken gebouwde omgeving

Inspraak is dringend gewenst!

Als je wil meepraten op buurt- of wijkniveau, of op de hoogte wil blijven bij het proces naar aardgasvrij kan je mailen naar energietransitie@gouda.nl
Ook voor aanmelding voor de nieuwsbrief die duurzaam nieuws onder de aandacht brengt.

Bezoek de website

Download bestanden:

TVW Gouda Multi Criteria Analyse (599,78 KB) 210203 warmtetransitie Multi Criteria Analyse toelichting (192,913 KB)