x
Gaspit 20200209 210824

Welke eerste Goudse verkenningsbuurten... op weg naar aardgasvrij?

Van Plaswijck tot Korte Akkeren en van Goudse Poort tot Goverwelle: uiteindelijk moet heel Gouda een keer van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte schetst de gemeente het eerste tijdpad hiernaartoe. Hierin wordt beschreven met welke wijken we voor 2030 willen starten. Ook het alternatief voor aardgas is dan bekend. Elke gemeente in Nederland schrijft deze visie.

Een flink aantal mensen levert inbreng aan deze visie: van woningcorporaties tot bewoners, van bedrijven tot de gemeente zelf. In Gouda willen we in 2040 de energietransitie voltooien, dus er is werk aan de winkel.

Verkenningsbuurten... op weg naar aardgasvrij

Verkenningsbuurten zijn de buurten in Gouda waar we een eerste verkenning willen doen naar de mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Dit zijn buurten in Gouda waar nu al goede mogelijkheden zijn om over te gaan op volledig schone energie.

Technisch gezien lijken deze buurten zelfs zo geschikt, dat ze deze overstap al voor 2030 zouden kunnen maken. Maar een verkenningsbuurt is nog lang geen aardgasvrije buurt. Sterker nog: er ligt nog niets vast hierover. We brengen bijvoorbeeld in kaart wat het gaat kosten en wat er moet gebeuren. Met de bewoners van deze buurten kijken we naar de kansen, mogelijkheden en de obstakels. Daarom organiseren we samen met bewonersplatforms "ENiGH" en "energie coöperatie Gouda" en andere betrokkenen een intensief inspraaktraject in deze buurten.

Verkenningsbuurten

Analyse verkenningsbuurten

Een team van experts heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Zij analyseerden alle kenmerken van de woningen, gebouwen en buurten. Hierin keken ze naar verschillende criteria. Denk hierbij aan hoeveel warmte er nodig is en mogelijke stabiele, lokale oplossingen voor warmte. Ook onderzochten zij natuurlijke momenten waarbij we kunnen aansluiten. Dat zijn bijvoorbeeld grote onderhoudsplannen van vastgoedbezitters of van de gemeente zelf in die buurt. Dat betekent namelijk dat een buurt niet twee keer last ondervindt van een verbouwing, maar dat we dit kunnen koppelen. Verder zochten ze naar succesvolle buurtinitiatieven die ons kunnen helpen bij de verkenning. Op het kaartje hiernaast staan vijf buurten die er op basis van deze criteria globaal uitspringen. Deze buurten gaan we de komende maanden verder verkennen.

Als uw wijk of buurt aardgasvrij wordt, hoort u dat een aantal jaar van tevoren. Als er stappen genomen worden die van invloed zijn op uw persoonlijke situatie, betrekken we u daarbij. Hiermee zorgen we dat u tijd genoeg heeft om de juiste maatregelen te nemen richting een aardgasvrij huis. In die periode is er ook tijd om samen te bespreken hoe de plannen goed uitgevoerd kunnen worden in de wijk en achter de voordeur.

Wat gebeurt er in mijn buurt?

In enkele buurten zijn bewonerscollectieven actief om samen met de buurt te verduurzamen, huizen worden niet meteen aardgasvrij, maar gezamenlijk wordt gestart met isoleren en energie besparen, daarnaast wordt informatie gegeven en kennis gedeeld, zodat op termijn lokale energiebronnen kunnen worden ingezet.
"ENiGH” is het Energie Netwerk in het Groene Hart info@enigh.nl
"Energiecoöperatie Gouda" is voornamelijk actief in Plaswijck en Bloemendaal contact@energiecooperatieGouda.nl

Voor ondernemers zijn er speciale regelingen voor bedrijventerreinen en kan via samenwerking meer bereikt worden.
Kijk daarvoor op: DPG Duurzaamheids Platform Gouda info@dpgouda.nl

Heb ik inspraak?

Eind december 2020 was er een enquête voor de regionale locaties voor windmolens en zonnevelden: https://resmiddenholland.nl/#d...

Als u wilt meepraten op buurt- of wijkniveau, of op de hoogte wilt blijven bij het proces naar aardgasvrij kunt u mailen naar energietransitie@gouda.nl
U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden voor de nieuwsbrief die duurzaam nieuws onder de aandacht brengt.

alternatieve energiebronnen


Bezoek de website