x
  • home
  •   Energie
Climate miles credit chantal bekker urgenda 09 web 1 768x512
Logo Urgenda sessie 2 Eerlijke Economie1

Climate Miles van Groningen naar Glasgow via Gouda 22 en 23 oktober

Meelopen kan van Gouda - Rotterdam op 23 oktober

Urgenda gaat vanuit de Eemshaven in Groningen naar Glasgow wandelen! Op 22 oktober lopen ze van Woerden naar Gouda en op 23 oktober gaan ze van Gouda naar Rotterdam. Iedereen kan meelopen! Vanaf Rotterdam gaan ze met de trein naar Edinburgh en weer lopend naar Glasgow.

Hier vindt de klimaatconferentie COP26 plaats, van de Verenigde Naties. Tijdens deze klimaattop proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs (uit 2016) verder uit te werken. Deze editie is cruciaal. Het jaar 2030 leek zover weg, maar inmiddels hebben wij nog maar 9 jaar om de opwarming van onze aarde onder de 1,5 graden te houden en onze uitstoot naar nul te brengen. Op dit moment zien we wereldwijd al wat er gebeurt met een opwarming van ongeveer 1,1 graden. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling kunnen we onze planeet leefbaar houden.

Opwarming voorkomen en ons aanpassen aan het klimaat

Veel klimaatregels zijn gericht op het terugbrengen van broeikasgassen. De gevolgen van klimaatverandering merken we op allerlei plaatsen in de natuur, in de stad en in de landbouw. Het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden is daarmee ook een belangrijk aspect van het klimaatbeleid. Mitigatie en adaptatie worden nu vaak apart aangepakt, terwijl een integrale benadering veel mogelijkheden biedt. De universiteit van Wageningen (WUR) heeft al veel onderzocht en gepubliceerd over -mitigatie en klimaatadaptatie. De voorbeelden staan in het online Climate Solutions magazine.

Climate Miles
Als je wilt laten weten dat de klimaat-maatregelen versneld moeten worden ingevoerd, als je betrokken bent, loop dan mee.
Vertrek 22 oktober vanaf 9.00 uur vanaf station Woerden en aankomst rond 17.00 uur bij het station Gouda.
Vertrek 23 oktober vanaf 9.00 uur vanaf station Gouda en en aankomst 16.30 uur bij Blue City aan de Maasboulevard Rotterdam.
Hier wordt iedereen verwelkomd door vele partijen die een link hebben met duurzaamheid.

Praat over de Climate Miles en vraag aandacht voor onze planeet!
Kijk voor het laatste dagprogramma en exacte route op : www.theclimatemiles.nl en meld je aan!

Bezoek de website