x
Vraagteken op ruige muur

Transitie Visie Warmte

QR code

De gemeente Gouda moet, net als alle gemeenten, een aardgasvrije en CO2 neutrale gemeente worden. Gouda wil al in 2040 zover zijn. Wat moet er dan gebeuren, wat weten we wel en (nog) niet en hoe gaan we dit eigenlijk voor elkaar krijgen? Allemaal vragen die we samen met bewoners willen bespreken. In het Klimaatakkoord dat geldt voor heel Nederland is afgesproken dat alle gemeenten hiervoor een plan opstellen dat heet: "Transitievisie Warmte’. In deze visie staat het tijdspad, wanneer buurten of wijken van het aardgas af gaan. Voor buurten van de stad die al voor 2030 aan de beurt zijn worden ook de alternatieve vormen van warmte beschreven die in die buurt de voorkeur hebben. Deze visie wil de gemeente in samenspraak met jou als inwoner van Gouda, als directe betrokkene ontwikkelen.

Zij ontvangen graag je mening over een aardgasvrije toekomst en vragen daarom je medewerking aan deze enquête.
De vragenlijst is te vinden via de button. Die linkt weer met de website van de gemeente Gouda.
Of scan de afgebeelde QR code met je telefoon!


Bezoek de website