x
Grafiek Mest Windmolens Weiland vol zonnepanelen

Alternatieve energiebronnen (incl. onderzoeken)

Welke alternatieve energiebronnen zijn bruikbaar?

De gemeente Gouda moet, net als alle gemeenten, een aardgasvrije en CO2 neutrale gemeente worden. Gouda wil al in 2040 zover zijn. Maar als er geen aardgas beschikbaar is, van welke alternatieve warmtebronnen kan je dan gebruik maken? Aquathermie, ondiepe geothermie, een warmte-koude opslag, groen gas uit algen, groen afval of koeienmest, of met zonnepanelen en windenergie (die laatste twee leveren stroom)? En is het misschien mogelijk om enkele buurten te voorzien van een warmtenet en waar komt die warmte dan vandaan?

In het Klimaatakkoord dat geldig is voor heel Nederland, is afgesproken dat alle gemeenten hiervoor plannen opstellen. We onderscheiden:

 • De Regionale Energie Strategie (RES)
  Dat is een plan waarin staat hoe we omgaan met nieuwe energiebronnen samen met de omliggende gemeenten: Krimpenerwaard, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas. De regio Midden Holland moet gezamenlijk 0,435 terawattuur aan duurzame elektriciteit kunnen opwekken (Regionale Energie Strategie). Hiervoor zijn 67 windmolens nodig, of 544 hectare aan zonnepanelen (dat komt neer op 816 voetbalvelden).
  Naast technische, financiële en duurzaamheidsaspecten worden ook de belangen van allerlei betrokkenen meegewogen. Voor meer informatie kijk op: https://www.regiomiddenholland...
 • De Transitie Visie Warmte (TVW)
  Een plan specifiek gericht op de stad Gouda. In deze visie staat het tijdspad, wanneer buurten of wijken van het aardgas af gaan. Voor buurten van de stad die al voor 2030 aan de beurt zijn worden in deze visie ook de alternatieve vormen van warmte beschreven die in die buurt de voorkeur hebben. Voordat een plan gemaakt kan worden, heeft de gemeente Gouda opdracht gegeven om diverse onderzoeken uit te voeren, tenslotte moet eerst duidelijk zijn welke warmtebronnen technisch haalbaar zijn.

Diverse partijen hebben een onderzoek gedaan. Door gegevens van deze onderzoeken te combineren komen er locaties naar voren in de stad die minder of meer moeite en/of geld kosten om aardgasvrij te maken. Wanneer de technische mogelijkheden duidelijk zijn worden bewoners gevraagd om mee te denken, over: "hoe nu verder?" Hoe kunnen we een aardgasvrije buurt eigenlijk voor elkaar krijgen?

Duurzame stroom

 • Windenergie
  Er zijn hele grote windmolens op zee en iets kleinere op land. Nog kleinere windmolens kunnen bij een boerenerf worden geplaatst om stroom op te wekken. In de voorlopige Regionale Energie Strategie 1.0 staat dat de Midden-Holland gemeenten eerst willen investeren in zonne-energie en pas wanneer er meer energie moet worden opgewekt evt. langs wegen aan windmolens denkt.
 • Zonne-energie
  Er zijn zonnepanelen voor woonhuizen of bedrijven, maar ook zelfs voor boven parkeerplaatsen of op een geluidsscherm. Een grote hoeveelheid bij elkaar noemen
  we zonneweides of zonneparken. Er zijn ook zonnepanelen met een plaat erachter zodat je niet alleen stroom opwekt, maar ook warmte kan vasthouden.

Andere Warmtebron

 • Aquathermie
  De warmte uit de rivier kan je gebruiken: oppervlaktewater (TEO), maar ook warmte uit afvalwater (TEA) en uit drinkwater (TED). Met bijv. een warmtepomp kan de temperatuur weer worden verhoogd.
 • Riothermie
  Warmte uit 23-26 graden rioolwater halen is mogelijk. De warmte van was- of douchewater kan je weer opvangen en gebruiken. Om toch een hogere temperatuur te krijgen heb je bijv. een warmtepomp erbij nodig.
 • Geothermie
  De aarde is van binnen warm. Met elke kilometer die je dieper de aarde in gaat win je 30 graden Celsius. Water dat 3-4 kilometer de grond in wordt gepompt komt
  als opgewarmd water van ca. 120 graden weer naar boven. Qua grondlagen is de slappe bodem van Gouda niet erg geschikt hiervoor.
 • Infrarood panelen
  Dit zijn elektrische panelen die gericht warmte geven op een bepaald plek in huis. De warmte is heel lokaal, bijvoorbeeld in een badkamer, boven een bed of naast een eettafel.

Energie/warmte opslaan

 • Waterstof
  Door watermoleculen te scheiden van zuurstofmoleculen komt er warmte vrij. Waterstof is officieel geen warmtebron, maar een manier om warmte op te slaan.
 • Warmtepomp
  Door koude uit lucht of water te halen kan die worden omgezet naar warmte, precies het omgekeerde van een koelkast, die haalt warmte uit de lucht en koelt dan.
 • Warmte-Koude opslag (WKO)
  Warm water kan je onder de grond opslaan totdat je het op een ander tijdstip nodig hebt. Bijvoorbeeld opgewarmd water van de zomer kan je in de winter
  gebruiken, of juist andersom: Koud water van de winter kan een gebouw koelen in de zomer.

In 2021 staan diverse bewonersavonden gepland (die vanwege het Corona virus digitaal moet plaatsvinden) om de gevonden locaties in de stad te tonen en met elkaar te bespreken wat de voor- en nadelen zijn. De resultaten van de genoemde technische onderzoeken zijn openbaar en onderaan deze tekst te openen.

Wil je meedoen?

Meer weten over hoe je concrete stappen kan zetten richting aardgasvrij en CO2 neutraal? Kijk dan vooral verder op deze website.
Wil je actief bijdragen aan het tot stand komen van de transitievisie warmte voor de stad Gouda? Stuur dan een mail naar energietransitie@gouda.nl met als onderwerp ‘Deelname Transitietafels TVW’.

Disclaimer:

Aan deze onderzoeken kunnen geen rechten worden ontleend.
De studies geven geen uitsluitsel over de warmteoplossing voor je eigen woning of over de locatie van zonnevelden of windmolens.

Technische kennis en achtergrondinformatie

De energietransitie van voor en door bewoners

De Energiecoöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie voor Gouda, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. Zij streven naar een duurzaam Gouda, gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de stad, wijk en buurt.
Het doel is om informatie te geven aan Goudse inwoners, kennis te delen en gezamenlijk energiebesparende of isolerende maatregelen te nemen.
Energiecoöperatie Gouda heeft regelmatig contact en afstemming met de gemeente Gouda.
Klik hier voor de website

Voor ondernemers zijn er speciale regelingen voor bedrijventerreinen en kan via samenwerking meer bereikt worden. Kijk daarvoor op de website van Duurzaamheids Platform Gouda.
Klik hier voor de website

Achtergrondinformatie alternatieve energiebronnen Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft een serie factsheets gemaakt over technieken die veel toegepast worden voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, over energiebronnen en over maatregelen die je in de gebouwen kunt nemen.

Klik hier voor 11 factsheets technieken voor aardgasvrij maken gebouwde omgeving

Bezoek de website

Kijk ook eens naar:

Verkenningsbuurten... Gouda op weg naar aardgasvrij

Download bestanden:

2018 CE Delft en Merosch Warmteanalyse Gouda (10,414 MB) 2020 DWA Rapportage Aquathermie Spoorzone Gouda (1,924 MB) 2020 IF Technology Potentie Geothermie Midden Holland (4,912 MB) 2018 Restwarmte Greenvis warmtetransitiepad Gouda (7,656 MB) 2019 Eindrapport Syntraal aquathermie Spoorzone (681,266 KB) Dakenkaart Gouda 2020 (262,581 KB) 2020 Sobolt Zon in Gouda (5,189 MB) Potentierapport ODMH wind en zonne energie RES regio Midden Holland (2,944 MB) Factsheet compleet verwarmingstechnieken januari 2019 (6,154 MB)