x
Mest

Diverse onderzoeken naar andere energiebronnen

Welke alternatieve energiebronnen zijn bruikbaar?


De gemeente Gouda moet, net als alle gemeenten, een aardgasvrije en CO2 neutrale gemeente worden. Gouda wil al in 2040 zover zijn. Maar als er geen aardgas beschikbaar is, van welke alternatieve warmtebronnen kan je dan gebruik maken? Aquathermie, ondiepe geothermie, een warmte-koude opslag, groen gas uit algen, groen afval of koeienmest, of met zonnepanelen en windenergie (die laatste twee leveren stroom)? En is het misschien mogelijk om enkele buurten te voorzien van een warmtenet en waar komt die warmte dan vandaan?

In het Klimaatakkoord dat geldig is voor heel Nederland, is afgesproken dat alle gemeenten hiervoor plannen opstellen. We onderscheiden:

- de Regionale Energie Strategie (RES), dat is een plan waarin staat hoe we omgaan met nieuwe energiebronnen samen met de omliggende gemeenten: Krimpenerwaard, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas. Naast technische, financiële en duurzaamheidsaspecten worden ook de belangen van allerlei betrokkenen meegewogen. Bewoners kunnen meepraten aan de "Kansentafels" (digitale bijeenkomst). Voor meer informatie kijk op: https://www.regiomiddenholland...

- de Transitie Visie Warmte (TVW), een plan specifiek gericht op de stad Gouda. In deze visie staat het tijdspad, wanneer buurten of wijken van het aardgas af gaan. Voor buurten van de stad die al voor 2030 aan de beurt zijn worden in deze visie ook de alternatieve vormen van warmte beschreven die in die buurt de voorkeur hebben. Voordat een plan gemaakt kan worden, heeft de gemeente Gouda opdracht gegeven om diverse onderzoeken uit te voeren, tenslotte moet eerst duidelijk zijn welke warmtebronnen technisch haalbaar zijn.

Diverse partijen hebben een onderzoek gedaan. Door gegevens van deze onderzoeken te combineren komen er locaties naar voren in de stad die minder of meer moeite en/of geld kosten om aardgasvrij te maken. Wanneer de technische mogelijkheden duidelijk zijn worden bewoners gevraagd om mee te praten en mee te denken, over: "hoe nu verder?" Wat moet er gebeuren en hoe kunnen we een aardgasvrije buurt eigenlijk voor elkaar krijgen? Allemaal vragen die samen met bewoners besproken worden.

Begin februari 2021 staat een stadsbrede bewonersavond gepland (die vanwege Corona waarschijnlijk digitaal moet plaatsvinden) om de gevonden locaties in de stad te tonen en met elkaar te bespreken.

De resultaten van de genoemde technische onderzoeken zijn openbaar.

Wil je meedoen?

Meer weten over hoe je concrete stappen kan zetten richting aardgasvrij en CO2 neutraal? Kijk dan verder op deze website.

Wil je actief bijdragen aan het tot stand komen van de transitievisie warmte voor de stad Gouda? Stuur dan een mail naar energietransitie@gouda.nl met als onderwerp ‘Deelname Transitietafels TVW’.

Disclaimer:
Aan deze onderzoeken kunnen geen rechten worden ontleend.
De studies geven geen uitsluitsel over de warmteoplossing voor je eigen woning of over de locatie van zonnevelden of windmolens.

Bezoek de website

Download bestanden:

2018 CE Delft en Merosch Warmteanalyse Gouda (10,414 MB) 2020 DWA Rapportage Aquathermie Spoorzone Gouda (1,924 MB) 2020 IF Technology Potentie Geothermie Midden Holland (4,912 MB) 2018 Restwarmte Greenvis warmtetransitiepad Gouda (7,656 MB) 2019 Eindrapport Syntraal aquathermie Spoorzone (681,266 KB) Dakenkaart Gouda 2020 (262,581 KB)