Over keuzemomenten zonder opgeheven vingertje

13 september 2018

Blogestafette: Thijs de Neeve, secretaris DPG

Foto: Laura van der Zanden

En zo kwam de blogmier bij Stichting Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) terecht. Als secretaris van het bestuur aan mij de eer iets over DPG, onze projecten en vooral onze visie op duurzaamheid te vertellen. Sinds eind 2015 richt DPG zich op ondernemers in Gouda en omgeving om samen met hen collectieve duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. Aangesloten bedrijven hebben duurzaamheid op een of andere wijze in hun DNA, maar ook bedrijven, organisaties en instellingen die duurzame initiatieven en ontwikkelingen nauwgezet willen volgen of samen willen opzetten zijn van harte welkom als deelnemer.

Vele handen maken licht werk

Wie naar onze projecten kijkt, ziet dat het veel gaat over energie (besparing van gebruik en meer duurzame opwek), het beter en anders inzetten van reststoffen (circulaire economie) en de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven daar waar het over duurzaamheid gaat. Omdat wij als stichting en bestuurders onze projecten vrijwillig en onbetaald draaien, vraagt dat de nodige keuzes. Dat is soms niet het leukste deel van ons ‘werk’, maar wel hard nodig om de zogenaamde quick wins ook daadwerkelijk tot een succes te maken. Vanuit onze collectieve aanpak slagen wij daar goed in doordat vele handen licht werk maken. Daarom zijn wij ook zo blij met onze deelnemers die vanuit een intrinsieke motivatie een bijdrage leveren aan het collectieve belang.

Energietransitie vormgeven

Dat die collectieve aanpak breder is, dus niet alleen met bedrijven maar ook met organisaties en instellingen uit de semipublieke hoek, zien wij onder andere terug binnen de projectgroep van de Regionale Energie Strategie voor de regio Midden-Holland. Daarbinnen vertegenwoordigt DPG het bedrijfsleven uit de regio en zoeken we naar oplossingen om de energietransitie samen met diverse andere betrokkenen (inwoners, overheden, waterschappen, coöperaties, netbeheerder etc.) vorm te geven. Het is best een uitdaging om verandering van energiebronnen (van aardgas af), energiebesparing en duurzame opwek met elkaar in afstemming te brengen. Een zuiniger lamp in een kantoor hangen, isolatie aanbrengen en zonnepanelen plaatsen vallen op bedrijfsniveau nog wel te overzien, maar hoe kunnen we daar gezamenlijk voordeel van hebben?

Effect van mobiliteit

Wat ik in dat geheel nog best een uitdaging en vooralsnog een onderbelicht aspect vind, is mobiliteit. Wat is het effect van mobiliteit op onze huidige energieconsumptie en hoe kunnen we dat op zo kort mogelijke termijn verduurzamen? En wat is het juiste moment om over te stappen naar hybride of volledig elektrisch? Min of meer bij wijze van experiment ben ik zelf bijvoorbeeld ruim een jaar geleden overgestapt naar een volledig elektrische auto. Voor mij persoonlijk nog geen onverdeeld succes, beken ik heel eerlijk. Maar daarover een andere keer meer. Laten we het erop houden dat ik het maandagochtendmodel te pakken heb weten te krijgen. Ondanks de bijkomende uitdagingen sta ik nog altijd achter de keuze om voor volledig elektrisch te gaan en de hybride tussenstap over te slaan. Het keuzemoment van een nieuwe auto heb ik bewust aangegrepen om mijn persoonlijke footprint een klein beetje duurzamer te maken. Wat ik in dit verband vooral mee wil geven, is dat een volgende stap in verduurzaming zich in principe niet op moet laten leggen. Waarbij ik het wel zaak vind dat er op natuurlijke keuzemomenten aandacht voor is. Zoals ik met mijn auto heb gedaan. Maar dan vooral intrinsiek gemotiveerd en zonder opgeheven vingertje.


Tip het platform!

Deze website is een platform voor alle doeners. Voor de vele kennisbedrijven die de uitdagingen van Gouda, de compacte stad, aangaan. Voor de vele organisaties die hun nek uitsteken om het anders te doen. En voor de vele inwoners die zich inzetten om hun stad groen, schoon en leefbaar te houden.

Heb je ook een groen idee en zoek je mensen? Heeft jouw bedrijf duurzaam nieuws voor Gouda? Wil je anderen enthousiasmeren voor jouw project?

Laat het ons weten! Stuur je informatie naar: redactie@maakgoudaduurzaam.nl. Wij nemen graag contact met je op!