Statiegeld

Aangesloten bij statiegeldalliantie

Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het vormt een grote bedreiging voor milieu, dieren en mensen.
Dit is niet alleen in Gouda het geval, maar ook landelijk en zelfs wereldwijd.

Het duurt 15 jaar voordat een sigarettenpeuk is verteerd en die peuk kost ons qua vervuiling 500 liter water.
Het aluminium deksel van een frisdrank- of bierblikje vergaat nooit, de rest van het blikje pas in vijftig jaar.
Kauwgom doet er 20-25 jaar over om te verteren. Plastic PET-flessen doen er 500 jaar over om in de natuur te vergaan.

Onderzoek maakt duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Afval moet zodanig gemaakt worden dat het weer gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Belangrijk is dus dat eenmalige verpakkingen weer terugkomen bij de verpakkingsindustrie, zodat er nieuwe materialen van gemaakt worden. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Door ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op alle petflesjes en blikjes in te voeren.

Bezoek de website