x
Logo RES Midden Holland met zonnepark op de achtergrond Illustratie RES over mensen die denken over zonnepanelen

Inwoners van Gouda geef je mening over zonneparken!

Waarom willen we jouw mening weten?

De gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas willen advies van hun inwoners over welke gebieden en projecten voor het opwekken van zonne-energie hun voorkeur hebben. Bijvoorbeeld: is een landbouwgebied of gebied met bedrijventerreinen meer geschikt voor een zonneveld? Of: is het belangrijk dat een zonneveld niet zichtbaar is of dat rekening wordt gehouden met de planten en dieren in het gebied?

Na de zomer maken de gemeenten afspraken met elkaar over het opwekken van duurzame energie. Daarin staat welke plekken het meest geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Ook staat er in welke soort projecten meer kans maken om uitgevoerd te worden. Dat geeft ondernemers duidelijkheid over de voorwaarden waar zij aan moeten voldoen met voorstellen voor het opwekken van zonne-energie. Inwoners worden altijd gevraagd om mee te denken bij het ontwikkelen van projecten voor het opwekken van zonne-energie.

Nu zijn er vele vragen over zonneparken en waar op welke locaties we zonne-energie kunnen opwekken. Vul de vragenlijst hier in op de website van RES Midden Holland.


Op welke manier vragen we je mening?

De gemeente Gouda wil natuurlijk dat eerst zoveel mogelijk daken veranderen in "zonnedaken". Het meest interessant zijn zonnepanelen op daken van bedrijven en bij bedrijventerreinen of langs rijkswegen. Ondernemers krijgen van de rijksoverheid nog steeds subsidie voor daken van meer dan 100m2.

Maar binnenkort gaat de gemeente graag met jou als inwoner in gesprek over welk soort gebieden en projecten je het meest geschikt vindt voor het opwekken van zonne-energie. Dat doet ze door vragen te stellen in een online vragenlijst. Er zijn al gesprekken gevoerd met inwoners op de markt en in winkelcentrum Bloemendaal en via een enquête.

Een live bijeenkomst voor inwoners en betrokken organisaties over zonneparken is gepland op 1 juni in het Huis van de stad vanaf 19.30 uur.
De uitvoering hiervan wordt uitgevoerd door communicatiebureau EMMA Meer informatie komt via de Goudse Post en social media kanalen.

Waar gaat de enquête over?
De enquête is inmiddels gestopt. Meer vragen en antwoorden over de Regionale Energie Strategie vind je op de website https://resmiddenholland.nl
Heb je toch nog vragen en kan je niet komen op 1 juni? Stuur een mail naar res@regiomiddenholland.nl