x
RRE 500 euro korting IMG 1095

"Gouda Samen Aardgasvrij" met alle buren uit de straat

Maximaal € 5.000,- beschikbaar voor collectieven die stappen zetten richting aardgasvrij

Steeds meer mensen hebben door dat het heel slim is om aardgasvrij en energieneutraal te wonen. Dat houdt in: evenveel energie gebruiken als je zelf opwekt. Dat doe je voor het comfort, voor het klimaat, voor de portemonnee en omdat het leuk is. In Gouda zijn al veel inwoners actief bezig met het isoleren, besparen en zelf opwekken van energie. Sommige huiseigenaren gaan een stap verder, zij willen gezamenlijk met hun buren aan de slag. Inwoners die met elkaar samenwerken om hun woningen voor te bereiden om aardgasvrij te worden, komen in aanmerking voor een opstart subsidie van maximaal € 5.000,- . Denk dan aan initiatieven om met vele buren tegelijk de spouwmuur te isoleren, in de hele straat de daken vol zonnepanelen te leggen of elkaar uit te dagen om zo min mogelijk energie te verbruiken. De opgedane ervaringen die worden verwerkt in een Goudse Wijkaanpak om uiteindelijk alle buurten slim te verduurzamen. Vooraf is vaak een onderzoek nodig en een plan om stap voor stap aan de slag te gaan, de gemeente draagt daarom bij aan de proces- en advieskosten.

Lees hieronder de subsidievoorwaarden
(In het najaar van 2021 komt er weer een nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen)

Voor wie?
Je kan alleen namens een stichting, vereniging of coöperatie subsidie aanvragen. Er zijn minimaal 5 initiatiefnemers in de straat of buurt en het project heeft een omvang van minimaal 20 woningen.

Aanvragen
Initiatiefnemers hebben intussen bericht gekregen of zij subsidie krijgen. Bij voldoende belangstelling is de volgende aanvraag-ronde in het najaar van 2021. Een nieuwe aanvraag indienen kan via dit formulier: https://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Duurzaamheid_en_milieu/Subsidie_samen_aardgasvrij

Voorwaarden
Stuur een plan van aanpak in met daarin; omschrijving van het project, doel, aanpak, activiteiten, bereik en beoogd resultaat (maximaal 5 x A4).

  1. Als je subsidie krijgt, voer je het project uit en woon je bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kun je deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. Zo kunnen we kennis en ervaringen uitwisselen
  2. Je kan maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor een project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2.500 voor advieskosten en maximaal € 2.500 aan kosten voor organisatie, communicatie, advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging.
  3. Als in een buurt meerdere initiatiefnemers een aanvraag doen wordt gekeken of samenwerking mogelijk is.
  4. Indien er meerdere aanvragen komen dan de beschikbare subsidiepot zal de gemeente de aanvragen selecteren op basis van haalbaarheid van het plan, motivatie van de betrokken initiatiefnemers, spreiding van de initiatieven over de stad, en efficiënt gebruik van de middelen.
  5. Na het project stuur je de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijf je hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpen we anderen die ook samen stappen willen zetten richting aardgasvrij en CO2 neutraal wonen.
  6. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld via Maak Gouda Duurzaam, ook word je mogelijk benaderd voor een interview, foto of vlog (filmpje).

Meer informatie

De gemeente organiseerde een online informatie bijeenkomst over de subsidie regeling. De vragen en antwoorden die tijdens deze bijeenkomst aan bod kwamen vind je hier. Lees meer over de voorwaarden in de algemene subsidie voorwaarden ASV en in de subsidieregeling ‘Samen Aardgasvrij Gouda’

VRAGEN & ANTWOORDEN van/aan inwoners over "SAMEN AARDGASVRIJ GOUDA"

Mag ik van de subsidie zonnepanelen kopen voor de buurt?

- Nee, de subsidie is bedoeld voor de proces-, advies- en onderzoekskosten.

De aanvraag moet gaan over minimaal 20 woningen. Is een wijk van 1700 huizen ook goed?
- Natuurlijk! Kijk in dat geval of het project opgesplitst kan worden zodat er meerdere aanvragen gedaan kunnen worden.

Is de subsidie ook bestemd voor oprichtingszaken?
- Ja. Voorwaarde is, dat de subsidie door een rechtspersoon wordt aangevraagd. Het oprichten van de stichting/vereniging/coöperatie is ook subsidiabel.

Voor het berekenen van de kosten voor het pakket van maatregelen is het belangrijk dat we de informatie van het adviesbureau DWTM hebben (door de gemeente ingehuurd) over de voorkeur voor individuele of collectieve warmtevoorziening. Die gegevens zijn er pas in december. Kunnen we deze kosten wel of niet opnemen?
- Ja. Ook kosten die je later verwacht te gaan maken kun je opnemen. Deze moeten wel verantwoord worden bij de evaluatie/afrekening.

Hoe gedetailleerd moet je de resultaatverwachting omschrijven?
- Zo gedetailleerd mogelijk. Deze subsidie is bedoeld om initiatieven te ondersteunen en vooral samen aan de slag te gaan. De uitkomst van een proces kan door diverse factoren worden beïnvloed, het doel is hier met elkaar van te leren. De inspanning (flyers verstuurd, informatie bijeenkomsten georganiseerd) is in die zin belangrijker dan het resultaat (aantal woningen aardgasvrij-ready) want dat is lastiger te voorspellen.

Mag ik ook een aanvraag doen als ik geen 5 initiatiefnemers heb?
- Neem in dit geval even contact met ons op, dan kunnen we kijken of er andere mogelijkheden zijn om het plan verder te helpen.

Mijn buren willen wel mee doen maar niet met naam en adres bij de gemeente bekend worden, kan ik een anonieme aanvraag doen?
- Nee. Doel is om in alle openheid inzichten en ervaringen met elkaar te delen en zo van elkaar te leren. Dat kan niet als de deelnemers niet bekend zijn bij de gemeente.


Informatiebijeenkomst subsidie Samen Aardgasvrij Gouda

Op 10 september 2020 was er een digitale bijeenkomst over de subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda. Hieronder enkele tips en ervaringen van koplopers die tijdens de avond werden gedeeld:

Koploper Gerard Voskuilen vertelde over zijn aanpak in Achterwillens. Voor zijn drie buurten maakt Klimaatroute een stappenplan voor de verduurzaming van een veelvoorkomend woningtype. Dit stappenplan wordt tijdens een informatieavond per buurt besproken. Bewoners die enthousiast zijn kunnen collectief isolatie, zonnepanelen en andere maatregelen inkopen. Elke bewoner heeft zijn eigen redenen om zijn woning te verduurzamen, voor het comfort voor het klimaat of voor de portemonnee. Per categorie wordt de winst uitgerekend.

Tip: Sluit aan bij activiteiten in de buurt en vind zo medestanders die het project met je willen opzetten. Deze groep mag in het begin best al groot zijn. Zodra een route of aanpak is gekozen kan ieder een deel van het uitzoekwerk of organisatie op zich nemen. Zo blijft het leuk en naast ander werk, zorg of huishouden uitvoerbaar. En maak gebruik van het netwerk dat ENiGH biedt, veel is al bekend en stel gerust je vragen

Koploper Evert Hasselaar was maandenlang te vinden in een pop-up advieswinkel in de wijk Kort Haarlem. Dit was een groot succes en een goede tip voor andere initiatiefnemers. In de winkel was er tijd en ruimte om een rustig gesprek te voeren. De Energietransitie is een complex proces en kent veel facetten. Een kop koffie en luisterend oor helpt om begrip te krijgen en mensen te betrekken. Bewoners kwamen zelfs terug voor nog meer nuttige informatie..

Tip: Verspreid je ideeën. In elke buurt zit veel kennis en expertise! De hele buurt kreeg een flyer met de boodschap: wie helpt mee bij het oprichten van een lokale energie coöperatie? Uiteindelijk hebben 25 mensen zich gemeld en zijn ze plannen aan het maken voor de oprichting van een bewoners-coöperatie!

Bezoek de website

Download bestanden:

Subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda (421,383 KB)