x
RRE 500 euro korting IMG 1095

Startsubsidie "samen aardgasvrij"

Maximaal € 5.000,- beschikbaar voor collectieven die stappen zetten richting aardgasvrij

Steeds meer mensen hebben door dat het heel slim is om aardgasvrij en energieneutraal te wonen. Dat houdt in: evenveel energie gebruiken als je zelf opwekt. Dat doe je voor het comfort, voor het klimaat, voor de portemonnee en omdat het leuk is. In Gouda zijn al veel inwoners actief bezig met het isoleren, besparen en zelf opwekken van energie.
Sommige huiseigenaren gaan een stap verder, zij willen gezamenlijk met hun buren aan de slag. Dat komt goed uit, want in 2040 wil de gemeente aardgasvrij en CO2 neutraal zijn. Inwoners die met elkaar samenwerken om hun woningen voor te bereiden om aardgasvrij te worden, komen in aanmerking voor een opstart subsidie van maximaal € 5.000,- . Denk dan aan initiatieven om met vele buren tegelijk de spouwmuur te isoleren, in de hele straat de daken vol zonnepanelen te leggen of elkaar uit te dagen om zo min mogelijk energie te verbruiken. De opgedane ervaringen die we zo met elkaar opdoen, worden verwerkt in een Goudse Wijkaanpak om uiteindelijk alle buurten slim te verduurzamen.

Lees hieronder de subsidievoorwaarden en stuur voor 1 oktober een plan in!
Voor wie?
Je kan alleen namens een stichting, vereniging of coöperatie subsidie aanvragen. Er zijn minimaal 5 initiatiefnemers en de straat of buurt heeft een omvang van minimaal 20 woningen.

Aanvragen
De aanvraag moet je indienen voor 1 oktober 2020. Initiatiefnemers krijgen uiterlijk 1 november bericht of zij in aanmerking komen voor subsidie. Bij voldoende belangstelling is de volgende aanvraag ronde in het voorjaar van 2021. Een aanvraag indienen kan vanaf september 2020.

Voorwaarden

  1. Maak een plan van aanpak, met een tijdsplanning, zet erbij met wie je dit doet en hoe je bewoners erbij betrekt.
  2. Als je subsidie krijgt, voer je het project uit en woon je bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kun je deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. Zo kunnen we kennis en ervaringen uitwisselen
  3. Je kan maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor een project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2.500 voor advieskosten en maximaal € 2.500 aan kosten voor organisatie, communicatie, advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging.
  4. Als in een buurt meerdere initiatiefnemers een aanvraag doen wordt gekeken of samenwerking mogelijk is.
  5. Indien er meerdere aanvragen komen dan de beschikbare subsidiepot zal de gemeente de aanvragen selecteren op basis van haalbaarheid van het plan, motivatie van de betrokken initiatiefnemers, spreiding van de initiatieven over de stad, en efficiënt gebruik van de middelen.
  6. Na het project stuur je de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijf je hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpen we anderen die ook samen stappen willen zetten richting aardgasvrij en CO2 neutraal wonen.
  7. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld via Maak Gouda Duurzaam, ook word je mogelijk benaderd voor een interview, foto of vlog (filmpje).

Meer informatie

Op donderdagavond 10 september om 20 uur organiseert de gemeente een online informatie bijeenkomst over de subsidie regeling.
Bewoners die een aanvraag willen indienen kunnen zich aanmelden via energietransitie@gouda.nl tevens is er de mogelijkheid om kennis te maken met Goudse ondernemers die kunnen helpen bij het maken van een plan.

Vragen en antwoorden die tijdens deze bijeenkomst aan bod komen worden na afloop gedeeld via deze website.
Lees meer over de voorwaarden in de algemene subsidie voorwaarden ASV en in de subsidieregeling ‘Samen Aardgasvrij Gouda’.

Download bestanden:

Subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda (421,383 KB)