Gouda krijgt primeur met proef gezamenlijke afvalinzameling

11 juni 2018

Minder verkeersdrukte, minder uitstoot

SUEZ en Renewi hebben 4 juni 2018 het startsein gegeven voor een proef met gezamenlijke afvalinzameling. De bedrijven leveren daarmee een grote bijdrage aan de leefbaarheid in Gouda. Zo leggen de inzamelwagens straks 60 kilometer per dag minder af! Dat zorgt voor minder verkeersdrukte en een vermindering van maar liefst 50 procent van de uitstoot van schadelijke stoffen. 

Met deze pilot laten SUEZ en Renewi zien dat de doelen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) door een goede samenwerking in de keten bereikt kunnen worden. De Green Deal ZES heeft als doel de uitstoot van schadelijke emissies in stadskernen drastisch terug te dringen. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

“SUEZ gelooft in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. We willen daarom graag samenwerken aan een efficiënter en duurzamer afval- en grondstoffenmanagement”, vertelt Marco Pols, directeur Transport van SUEZ Nederland. “Samen met Renewi willen we een voortrekkersrol vervullen bij de Green Deal ZES. Deze pilot stelt ons in staat onze inzamelactiviteiten efficiënter, duurzamer én veiliger uit te voeren.” 

“Wij delen de visie van SUEZ op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we voor de eerste keer als private partijen op deze manier met elkaar samen om de doelen van Green Deal ZES te realiseren. Het gaat om een proef van een half jaar, waarin de inzameling van bedrijfsafval (restafval) onder een ‘neutrale vlag’ plaatsvindt. Dat biedt een unieke mogelijkheid om samen als ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen”, aldus Otto de Bont, managing director Commercial Waste Netherlands van Renewi. 

Efficiëntere en schonere logistiek 

Aan de bestaande dienstverlening en contracten van klanten van SUEZ en Renewi verandert niets. Elk bedrijf in de binnenstad van Gouda behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar. Vanaf de start van de proef wordt het restafval echter opgehaald door een wagen met beide logo’s erop. Ook veranderen de inzameldagen voor bedrijfsafval, doordat de inzamelroute verandert. De samenwerking levert een aanzienlijke besparing op van CO2 en NOx-emissies: naar verwachting met minimaal 50 procent minder inzet van vrachtwagens. Als de pilot een succes is, verwachten SUEZ en Renewi dat ook andere inzamelaars zich zullen aansluiten bij dit initiatief.

Tip het platform!

Deze website is een platform voor alle doeners. Voor de vele kennisbedrijven die de uitdagingen van Gouda, de compacte stad, aangaan. Voor de vele organisaties die hun nek uitsteken om het anders te doen. En voor de vele inwoners die zich inzetten om hun stad groen, schoon en leefbaar te houden.

Heb je ook een groen idee en zoek je mensen? Heeft jouw bedrijf duurzaam nieuws voor Gouda? Wil je anderen enthousiasmeren voor jouw project?

Laat het ons weten! Stuur je informatie naar: redactie@maakgoudaduurzaam.nl. Wij nemen graag contact met je op!