Nieuws voor ondernemen

Koerier en transportservice BZZ Bezorging Zonder Zorgen van de Goudse ondernemer Zeljko Bosic zet een nieuw ontwikkelde ‘vrachtfiets’ in om CO2 -neutraal en zonder stikstofuitstoot ...

Lees verder

23-11-2019 nieuws

BZZ ontwikkelt vrachtfiets

Pakketten voortaan CO2-neutraal bezorgd in Gouda e.o.

Lees verder

6-03-2019 nieuws

Minisymposium Informatieplicht Energiebesparing

Met Ed Nijpels

Lees verder

20-02-2019 nieuws

“Nieuwbouw of renovatie? Pak dan dóór!”

Een interview met Ronald Schilt, Merosch bv

Lees verder

17-01-2019 nieuws

Energiecoöperatie Goudse Panelen van start!

Eerste project: ruim 700 panelen op het dak van Croda

Lees verder

17-01-2019 nieuws

Andere aanpak, nieuwe technieken

DPG-bijeenkomst 'Onderwijs en arbeidsmarkt'

Lees verder

Woningen, gebouwen en industriële processen energiezuinig maken, duurzame opwekking, veranderende mobiliteit: de ontwikkeling naar een duurzamere, circulaire samenleving vraagt van ...

Lees verder

18-12-2018 nieuws

Sterk techniekonderwijs binnen het vmbo

Partners in het bedrijfsleven gevraagd!

Lees verder

21-11-2018 nieuws

Zon op Bedrijfsdaken Gouda

Zonnepanelen met forse subsidie van de Rijksoverheid

Lees verder

8-11-2018 nieuws

Zonnepanelen op Best Western

Interview met Titus Stoelinga

Lees verder

24-07-2018 nieuws

Waar ligt de impact van jóuw bedrijf?

Over verantwoordelijkheid, kansen en innovatie

Lees verder

6-07-2018 nieuws

Groene Hart Werkt!

Bekijk het filmpje

Lees verder

31 mei jl. was er een platformbijeenkomst van Groene Hart Werkt! Partijen die met elkaar samenwerken onder de vlag van Groene Hart Werkt! praatten daar over hun innovatieve projecten ...

Lees verder

Meer over ondernemen

Ondernemen en duurzaamheid

Je bedrijf verduurzamen, hoe doe je dat? Een vraag die steeds meer ondernemers zich stellen. Want de thema’s energie, klimaat, mvo en circulaire economie staan hoog op de agenda, en de noodzaak om maatregelen te nemen groeit. Het antwoord is: samenwerken. Onder het motto ‘samenwerken loont' werkt gemeente Gouda samen met Goudse ondernemers aan een sterke en duurzame Goudse economie. Gemeente Gouda heeft daarbij een grote ambitie: om in 2040 CO2-neutraal te zijn. De verduurzaming wordt actief opgepakt volgens het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gouda 2016-2019.

Samen sterker

Ondernemers spelen een belangrijke rol in het halen van de klimaatdoelstellingen. Zo zullen er extra inspanningen nodig zijn om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ook zetten we in op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), wat onder meer betekent dat niemand die kan werken aan de kant blijft staan. En verder spelen we gezamenlijk in op de ontwikkelingen. De circulaire economie zal groeien, klanten en consumenten verwachten steeds meer transparantie over de herkomst van producten en het gebruik van grondstoffen in de keten, en de toenemende schaarste aan grondstoffen zorgt ervoor dat we op andere manieren naar afvalstromen moeten kijken. Deze drie ontwikkelingen leveren kansen op voor gemeente én ondernemers.

Duurzaamheidsplatform Gouda

Eind 2014 hebben enkele ambitieuze Goudse bedrijven samen met gemeente Gouda en Gouda Onderneemt het DuurzaamheidsPlatform Gouda opgericht. Zij hebben als gezamenlijk doel om collectieve innovatie en duurzaamheidsprojecten onder Goudse bedrijven te stimuleren. De succesvolle projecten richtten zich op energiebesparing en -opwekking (bij bedrijventerreinen en sportclubs), mvo en de verbetering van de afwikkeling van afvalstromen. De komende jaren worden deze projecten verder uitgebreid.